Fællestræk

Fællestræk for alle HDS produkter*

Sky platform

Alle HDS produkter er baseret på en SaaS-baseret løsning, eller Sky platform, hvilket betyder at alle brugere og programmer deler en centralt, vedligeholdt, fælles infrastruktur og kode base. På den måde kan HDS implementere opdateringer og nyudvikle hurtigt og effektivt over hele platformen på en gang. Det betyder for eksempel, at træder der nye krav om overholdelse af fx. konkurrencelovgivning i kraft, kan den nye lovgivning blive direkte tilføjet til programmet og implementeret over hele platformen på en gang. HDS Group er fuldt ansvarlige for at vedligeholde programmet, og virksomheder undgår dermed store indledende investeringer i IT infrastruktur og senere dyr vedligeholdelse. Det giver samtidig brugerne fordel af en platform, der opdateres og fornyes løbende.

 

Tilpassede arbejdsgange

HDS produkter er designet, så de tillader den enkelte virksomhed eller bruger let adgang til at tilpasse programmet, så det passer til hans/hendes virksomhed eller forretningsprocesser uden at det påvirker den fælles infrastruktur. De skræddersyede tilpasninger, der er lavet specifikt til den enkelte virksomhed, bliver bevaret gennem alle fremtidige opgraderinger. HDS kan på den måde både forny og forbedre platformen men med mindre risiko og meget lavere tilpasningsomkostninger, samtidig med at fokus fortsat er på sikkerhed og overholdelse af ISO27001 standarderne.

 

Tilpassede skærme

HDS produkter benytter en kendt web-baseret brugergrænseflade. Dens brugervenlighed og løbende fornyelse betyder, at brugere fra alle dele af erhvervslivet hurtigt har indoptaget den. Tilgængelighed fremmer medarbejderes brug af platformen – altid og overalt.

 

Arkivering som lever op til gældende regelsæt

HDS produkter bruger elektroniske sky-arkiver til sikker lagring af alle dokumenter, som er overført eller genereret af platformen, inkl. godkendelsesanmodninger eller historik, elektroniske underskrifter og ægthedsbeviser (certificate of authenticity) i deres oprindelige form, vedhæftede filer. Dokumenterne bliver lagret i ikke-modificerbare PDF og/eller TIF formater, som er lette at søge efter, finde og printe via online værktøjer.

I overensstemmelse med lokale retningslinier for beskatning – af hensyn til sporbarhed og kontrol – bliver dokumenter gemt i en 10 års periode eller længere og kan tilpasses ethvert lande-specifikt lovpligtigt formål.

 

Kommentarfunktion

HDS produkter tillader alle brugere at tilføje kommentarer direkte på godkendelsesdokumenter for at sikre, at alle brugerudvekslinger bliver centraliseret, undgå paralleldiskussioner og generelt forbedre effektiviteten i virksomhedens arbejdsgange.

 

Sprogunderstøttelse

HDS produkter huses på en flersproglig platform, som tillader globale virksomheder at tage bedre hensyn til kulturelle forskelligheder.

 

Mobiladgang

HDS produkter giver medarbejdere mulighed for at arbejde via en web browser hvorsomhelst, sålænge der er en tilgængelig internetforbindelse. Mobiladgang til data fra alle typer af enheder sikrer, at alle brugere har adgang til den senest opdaterede information på samme tid.

 

Alarmer, meddelelser, påmindelser

HDS produkter sender brugerne alarm, meddelelser og påmindelser for på den måde at sørge for at en godkendelsesproces flytter sig på en hensigtsmæssig, strømlinet og tidsmæssigt forsvarlig måde.

 

Omfattende afrapporteringsmuligheder

HDS produkter yder omfattende og tilpassede muligheder for afrapportering inkl. automatisk rapportgenerering i mange forskellige formater for videre kopiering/overførsel til klientens system eller analyse. Online rapporter og “drill down” egenskaber defineret af bruger-venlige kriterier giver mulighed for, at brugeren kan identificere uoverensstemmelser og sikre fuldstændig sporbarhed og overensstemmelse med interne politikker.

 

ERP Integration

HDS produkter giver mulighed for ERP integration med dine interne IT systemer. For eksempel kan regnskabs og revisionsdokumenter forberedes automatisk og fyldes ind i virksomhedens ERP (som SAP eller andre 3rd parts programmer og teknologier som HR Systems, Oracle Databaser, Single Sign-On).

*Disse fællestræk er tilgængelige for alle HDS virksomhedsløsninger, men ikke tilgængelige for HDS Approv’it software for små og mellemstore virksomheder.