HDS Application Hub

Hero Image Technology_Hub

HDS Hub – en højeffektiv, smidig erhvervs applikationsplatform

Hamilton Decision Solutions (HDS) bliver hostet og kørt på en fælles sky program platform.
Alle Hamilton Beslutningsløsninger giver en væsentlig tidsbesparelse, reduktion i omkostningerne fordi processen bliver strømlinet, nøje kontrol over driften gennem dokument sporbarhed, fuld data gennemsigtighed og statistisk monitoring og nøjagtige analyser.

Det, der gør HDS unik, er at ulig andre standardiserede, skybaserede programmer, så er hver af vores løsninger designet til let at kunne tilpasses uden yderligere, langvarig udviklingstid.

Baseret på open source technologies, er HDS Program Hub sammensat af forskellige funktionelle moduler. Alle programmer er tilgængelige fra en fælles klientportal hvor 70% af koden er det samme henover alle apps. Alle klient-specifikke data og funktionaliteter er parameterbaserede, hvilket gør vores portal meget fleksibel. Læs mere om vores parameterbaserede tilpasninger.


De store blokke, der udgør vores løsning er:

– en web portal
– tilpassede programskærme
– Java-baseret arbejdsfordelingsmotor
– Online, sikre elektroniske arkiver
– Database
– 3rd parts integrations opkoblinger
– Instrumentpanel og rapportering

1) Tilpasset web portal

Vores portal giver online adgang til alle programmer, som er tilgængelige på HDS’s Erhvervs Program HubHubH. De klienter, der bruger flere programmer, behøver blot et adgangspunkt gennem platformen. Det er ikke nødvendigt at installere software og alle større browsere og operating environments er understøttet.

Adgang til programmerne kan tilpasses individuelt Det kan for eksempel inkludere adgangsniveauer, men også sprog, anden regional information etc.

2) Tilpassede programskærme

En af de væsentligste forskelle mellem HDS programmer og andre, er at alle niveauer af brugergrænseflader kan tilpasses virksomhedens behov. Alt er parameterbaseret lige fra skærmfarven til de data, der er inkluderet. Alle brugere behøver ikke have den samme – standard – brugergrænseflade, for den kan tilpasses den enkelte enhed eller region. Fra programmets brugerskærmflade kan brugeren få adgang til anmodningsformularer, personlige opgaver og godkendelser, historik og anden information, proces statusrapporter etc.

3) Også arbejdsfordelingsmotoren kan tilpasses

Arbejdsfordeling er en essentiel del af de programmer, der er tilgængelige på HDS Program Hub’en. Platformen bruger en kraftfuld Java BPM motor, som er udviklet af HDS. Hovedfunktionen er fokuseret på tre formål: fleksibilitet, multi-tenancy, and sporbarhed. Tilsammen giver de kunderne mulighed for at spare tid og penge og samtidig leve op til lovgivningskrav og interne politikker. Læs mere om vores jBPM

4) Det elektroniske arkiv

HDS’s Program Hub inkluderer også et elektronisk arkiv til dokumentlagring. Arkivet er interfaced med arbejdsgangsmotoren og databasen. Indenfor hvert program er arkivering og indeksering af dokumenter, proceshistorie og alle andre relevante data automatiserede. Der findes en option på platformen, hvor man kan inkludere elektroniske signaturer i specifikke dokumenter som kontrakter og regninger.

5) Databasen

Alle programmer er lagret på HDS’s Program Hub i en Oracle database. Det er en grupperet database som udviser høj tilgængelighed og pålidelighed.

6) Tredje parts integration (INCLUDE SOME LOGOS)

Strukturen på HDS’s program hub er blevet designet på en sådan måde, at den let kan integreres med tredje parts programmer. Vores kunder bruger i øjeblikket programmer, som er integreret med ERPs som SAP eller eksterne service udbydere som BPO udbydere, American Express, Carlson Wagonlit eller andre serviceudbydere.

7) Dashboards og rapportering, som sikrer fuld sporbarhed

Med det stigende behov for at skulle leve op til lovgivningsmæssige krav og krav til afrapportering, er det vigtigt at have høj fleksibilitet i de afrapporteringsmuligheder, der stilles til rådighed. Alle dele af en arbejdsgang kan findes/spores og kan blive integreret ind i en specifik rapport. Tilpasning af rapporter er parameterbaseret, ligesom programskærmene, og de er lette at gå til. Det betyder samtidig, at fremtidige modifikationer og tilpasninger eller nye rapportformater er simple at tilføje uden extra udvikling. Formatet og indholdet af disse rapporter bliver defineret sammen med kunden.

Sådanne automatiserede rapporter kan produceres til interne controller/revisorer, eksterne, administrative myndigheder, certificeringsorganer og andre, som kunden har brug for at sende rapporter og dokumentation til hurtigt. Forskellige regionale rapporter kan ligeledes genereres.

Se det i aktion