eLønseddel

Product_ePayslips

Reducer virksomhedenss omkostninger ved at fjerne papirlønsedler fra lønprocessen

HDS eLønseddel™ , som er specielt designet til at kunne udføre udsendelse og accept af lønsedler hurtigere, er en web-baseret applikation, som gør det muligt for virksomheder at opnå virkelige effektiviseringsforbedringer i lønadministrationen og forbedre virksomhedens bæredygtighed ved at eliminere papir lønsedler fra lønudbetalingsprocessen.

Dit lønteam opnår større produktivitet, fordi eLønseddel™ lever op til lande-specifikke lovgivningsmæssige krav, inkluderer ISO27001 sikkerhedskryptering og standard kommunikationsprotokoller for lovgivningsmæssig korrekt udveksling af lønsedler – og integreres direkte ind i dit eksisterende lønseddelsystem.


Hovedfordelene ved eLønseddel:

  • Integreres med lønudbetalings platforme – bruger XML, PDF og andre formater, og lever dermed op til lovgivningen
  • Forbedrer produktiviteten i din virksomheds lønadministration – ved at eliminere papirprocesser
  • Automatisk arkivering af lønsedler – for praktisk sporing/gen-hentning, langtidslagring og i overensstemmelse med gældende lovgivning
  • Sikker kanal for medarbejderudveksling af data – bruger sikre elektroniske signaturer og giver mulighed for private meddelelser om dataindtastningsfejl
  • Adgang – hvorsomhelst, nårsomhelst – kan bruges on-site eller i skyen, så den tilpasses virksomhedens vækst
  • Tilpasses til virksomhedens normale praksis – betaling på forskud eller månedligt

Tag eLønseddel™ testen i dag og se, hvordan brugen kan transformere dine sikkerhedsoperationer eller aftal et møde med en eLønseddel™ ekspert.

Fordelene ved brug af papirløse lønsedler

Økovenlig og omkostningseffektiv

Send løssedler elektronisk til alle medarbejdere, reducer udgifterne til porto, printning og administrationssomkostninger ved at slippe af med ineffektiv manuel håndtering af dokumenter, undgå fejl og øg medarbejderproduktiviteten i lønadministrationskontoret.

Eliminer tab af lønsedler

eLønseddel™ sikkerheden, arkivering og genfindingsfunktioner gør risikoen for din virksomhed og dine medarbejdere markant lavere.

Øger bekvemmelighed og automatisering

Forbedrer hastigheden og kvaliteten af service i organisationer på grund af den elektroniske lønseddeloverførsel og automatisering, samtidig med at systemet bruger standard sikkerheds kommunikationsprotokoller for fildeling med medarbejdere.

Øger produktiviteten

Få mulighed for at kunne masseforsende lønsedler med et enkelt klik, og integrer kontaktdata og protokoller uden manuelt arbejde.

Fuldstændig fortrolighed

Al information er krypteret og bliver i systemet, kun sendende/modtagende parter får mulighed for at se data. Det betyder, at der ikke er adgang til følsomme oplysninger for søgemaskiner, almindelig mail eller andre medarbejdere.

Karakteristika

Identifikation af afsenderen af lønsedlen

Sessionen bliver først optaget og vist efter at afsenderen identificerer sig selv på platformen med deres forhånds-registrerede navn og elektroniske signatur.

Elektronisk signatur

Alle lønsedler skal underskrives af afsenderen som bruger en elektronisk signatur. Dette giver modtageren mulighed for at verificere signaturen og være sikker på ægtheden og integriteten af beskeden.

Masseimport

Masseimport og fordeling af alle lønsedler med et enkelt klik ved umiddelbar fletning af kontaktdata ind i modtagerkorrespondancen og protokoller.

Integration med dit lønudbetalingssystem

Integreret via en standard grænseflade med alle primære lønudbetalingssystemer giver dig mulighed for at eksportere og importere lønsedler via systemet.

Lønseddel kryptering

Strikte standarder for sikkerhed takket være kryptering af lønsedler og lagring af krypteringsnøglen udelukkende på medarbejderens computer. Hvis computeren bliver stjålet eller forsvinder, findes en reservenøgle på din server, som man kun kan få fat i gennem en speciel autorisationsproces.

Bekræftelse af modtagelse

Adgang til dokumentet opnåes kun, når modtageren klikker på “accepter dokument” knappen og derved får adgang til at åbne og se dokumentet.

Arkivering

Alle originale lønsedler, elektroniske signaturer og autencitetscertifikater bliver lagret kronologisk i 10 år eller mere (afhænger af lokale skatteregler) og følger lovgivnings og skattekrav for lagring af den type af oplysninger. Indbygget mekanisme, som sikrer forsvarlig arkivering og genfinding til brug for sporing af dokumenter og revision.

Genfinding
Automatisk og elektronisk arkivering af lønsedler og relaterede dokumenter giver muilghed for let genfinding. Søg og genfind lønsedler via den intuitive web-baserede grænseflade, som er forbundet med virksomhedens arkiv.
Mulighed for at downloade alle lønsedler

Afsendere og modtagere kan lokalt downloade og lagre alle beskeder og dokumenter, som er sendt via systemet.

Kompabilitet

Systemet er kompatibelt med en lang række formater, inkl. PDF, XML, TIFF og flere.

Legalt bevis

I tilfælde af uenigheder, giver systemet legalt bevis – som er i overensstemmelse med gældende EU og landelovgivning – og gør dermed brug af internationalt godkendte elektroniske signaturer.

System vært

HDS Group kører løsningerne fra eget datacenter, som er ISO9001 (Quality Management) and ISO27001 (information security management) certificeret.

Gensidig accept

Brugerbetingelserne skal accepteres af modtagerne før registrering kan finde sted. Samtykke skal opnåes fra både afsender og modtager. Kommunikationsbetingelser gælder for både afsender og modtager .

Help desk

HDS Group sikrer, at der er en help desk, som er åben 24x7x365 via e-mail – og med navne og kontaktinformation tydeligt vist i systemet.

Se det i aktion