Omnigarde by Safeware

Product_Omnigarde

OMNIGARDE – Hændelses-rapportering

OMNIGARDE hændelsesrapporterings software tilbyder løbende IT støtte som hjælp til dine agenter for at sikre tryghed og sikkerhed i din virksomhed. Rapporteringsredskabet giver umiddelbar og fuld synlighed og overblik over alle hændelser, som har fundet sted på de sites, hvor din virksomhed arbejder/er placeret og sikrer fuld sporbarhed af alle sådanne begivenheder.


OMNIGARDE er et hændelsessporingsredskab, som er designet på en sådan måde, at det lever op til ethvert krav om sporbarhed, som dine sikkerheds og rådgivningsteams måtte have – nu og her:

Computeriseret hændelsessporing

OMNIGARDE sporer og registrerer on-site begivenheder og hændelser og leverer et brugbart redskab til sikkerhedsagenterne ved at give umiddelbart, fuldt overblik over de hændelser, som er forekommet on-site: hackerangreb, vandalisme, bombetrusler, vandskader, etc.

Procedurer og instruktioner

Når der forekommer en hændelse, bliver en besked automatisk sendt til sikkerhedsagenten og en email bliver sendt til de relevante parter. OMNIGARDE erstatter alle papirinstruktioner. Informationen bliver struktureret og er med det samme til rådighed ved søgning på keywords eller from a tree. Agenten har adgang til permanente og midlertidige instruktioner.

Tildeling og styring af sikkerhedsopgaver

Når en ny vagt startes – og i løbet af vagten – må sikkerhedsvagten læse og kontrollere en række obligatoriske opgaver fra en liste. Listen kan både indeholde permanente og ad hoc/temporære opgaver. Hvis opgaven er forsinket eller ikke bliver fuldført, sendes en meddelelse, som giver ledelsen mulighed for bedre at kunne kontrollere, hvordan sikkerheden er på stedet.

KARAKTERISTIKA

OMNIGARDE er en omfattende software løsning, som er designet til pro-aktivt at facilitere styring af de hændelser, der forekommer på din virksomhed. OMNIGARDE karakteristika inkluderer: hændelsesmonitorering og rapportering, procedurer, aktionsopgaver og instrukser, daglige opgaver og interventionsrapporter for sikkerhedsstab og mulighed for at interface med stort set alle andre overvågningssystemer.

Identitetssstyring

Alle agenter har et personlig password, som skal bruges for at komme ind i systemet. Biometrisk scanning er mulig.

Sporbarhed af begivenheder, der har fundet sted

Sporer automatisk planlagte og tidsbegrænsede begivenheder.

Sikre logs over forpligtelser

Aflåste arbejdsområder betyder, at den autoriserede agent kun kan indtaste data for en specific konto.

Vagtskifte supervision

Placering og tilstedeværelse af sikkerhedsagenter kan kontrolleres på ethvert tidspunkt.

Filtrering

Sorter opgavelogs pr. hændelsestype, så informationen er lettere tilgængelig

Interventionsrapporter

Tilpasset rapportering, så behovet for dataindtastning bliver minimeret. Kontrol panel

Styring af forskellige typer af opgaver og planlægning

Vagtskiftekontrol og monitorering

Ved hvert vagtskifte, vil alle ikke-løste opgaver og udestående blive vist på skærmen og agenten må klikke for at bekræfte, at det er set og forstået.

ADD-ONS

OMNIGARDE løsningen giver dig fuldt overblik over alle hændelser, som finder sted på din virksomheds fysiske placering(er). Det inkluderer hændelser, som registreres manuelt af sikkerheds og receptionsmedarbejdere, men også data indsamlet automatisk fra andre systemer såsom anti-hacking, brandalarm og adgangskontrol systemer. Integrationen betyder, at du får en helhedsorienteret tilgang til sikkerheden og historikken for sikkerhed og tryghed på dine sites.

Biometrisk identifikation og autentificering

For en endnu højere sikkerhed, tilbyder OMNIGARDE en autentificering gennem scanning af fingeraftryk. Denne løsning kan enten være alene eller kombineret med en password autentificering. Sammenligningen af scannede fingeraftryk kan ske ved sammenligning med fingeraftryk, som allerede er registreret i en database eller på en agents adgangskort. Systemet er designet til at spore og sende en meddelelse, hvis fingeraftrykslæseren har en teknisk fejl, så password er nødvendigt i stedet (valg mellem “fingeraftryk-password”).

Vagtturssystemer

OMNIGARDE tilbyder tæt integration med vagtturssystemer (Guard Tour Systems). Det er muligt at overføre al information registreret gennem Guard Tour System til OMNIGARDE, som så centraliserer indsamlingen af alle data vedrørende hændelser on-site. Data kan blive sendt i realtid fra en håndholdt registreringsenhed eller kan integreres over netværket, når enhederne igen er placeret i en docking station.

Nøglestyring

Keykeeper er en applikation, som er designet til at styre midlertidige adgangskort og nøgler, som er udlånt til tredjepart for en specific periode. Keykeeper holder styr på, hvem en nøgle eller et adgangskort er ulånt til, og hvor den befinder sig. Det er muligt at begrænse adgangen til bestemte nøgler for bestemte personer.

Se det i aktion