Workflow Engine

Product_Workflow

Arbejdsgangen er en vigtig del af de tilgængelige applikationer på HDS applikationshub’en. Platformen bruger en arbejdsgangsmotor, som er designet af vore produktingeniører. Vi har valgt at bruge jBPM til at udvikle dette væsentlige element af platformen, fordi dens open source teknologi er både scalerbar og elastisk. De primære karakteristika for HDS’s arbejdsgangsmotor er indrettet på at opfylde tre formål:

 • Fleksibilitet – den kan tilpasses fuldstændig uden kodemodificering
 • Multi-tenancy – forskellige klienter kan have forskellige opgaver sekvenser for den samme applikation
 • Sporbarhed – arkiverer komplet historik over godkendelsesprocesser, faciliterer rapport generering til brug for revision

Når disse elementer kombineres, sparer kunderne tid og penge og bliver samtidig sikret, at de lever op til enhver form for compliance kriterier. Find ud af mere om denne unikke patentanmeldte teknologi her.


 • Nogle af de væsentligste karakteristika ved arbejdsgangen er:
 • tæskelværdier for godkendelsesbemyndigelse kan fastsættes, så de er specifikt forbundet med de enkelte brugerprofiler
 • der er mulighed for at definere individuelle brugerprofiler, så en bruger bliver notificeret via email om, at der er en opgaver, der venter
 • der er mulighed for automatiseret gen-etablering udover en præ-defineret periode (er især vigtigt ift. organisere re-etablering af tilgodehavender)
 • der er mulighed for at kunne videresende opgaver til en anden bruger, hvis opgaven ikke løses
 • kommunikation er mulig direkte gennem applikationen (spørgsmål / svar / kommentarer)
 • chat i realtid er mulig
 • elektronisk arkivering af transaktionshistorik

Ligesom applikationsskærme og brugerdata, gælder det også for applikationsprocesserne, at de i høj grad kan tilpasses kundebehov og ønsker. Det er muligt at skabe multiple sub-processer ift. alle processer. Sådanne sub-processer kan for eksempel kaldes op, når bestemte kriterier bliver opfyldt, et lovgivningskrav ikke bliver opfyldt, et bestemt internt eller lokalt regelkrav skal imødekommes etc.

Se det i aktion