HDS Salgsmål

Product_Sales_Targets1

Øg produktiviteten med web-baserede salgsmål

Successfulde virksomheder stimulerer deres ansatte, så de bliver motiveret til at yde mere ved kontinuerligt at sætte kort- og langtidsmål på alle niveauer, og sammenligne og monitorere salgstal over dage, uger, måneder og år.

Hamilton Salgsmål bruger en web-baseret platform til at gøre udveksling, afsending og accept af salgsmål hurtigere, ved at gå udenom – typisk – overbelastede email kanaler og øger dermed produktiviteten i dit administrationskontor.


Hvordan virker Salgsmål:

  • Ledelsen indsamler salgsmål for ugen, måneden eller året eller en anden tidsperiode
  • Medarbejderne modtager deres salgsmål og bekræfter modtagelsen
  • Autoriserede medarbejdere kan afvise salgsmålene ved at give en forklaring
  • Medarbejderne modtager et resume af salgsmålene ved slutningen af perioden

Fordelene ved at bruge web-baserede salgsmål

Økovenlig og omkostningseffektiv løsning

Send salgsmål elektronisk til alle medarbejdere, reducer print og administrationssomkostninger, eliminer ineffektive manuelle processer og fejl, og øg produktiviteten i dit administrationskontor.

Bekvemt og automatiseret

Øger proceshastigheden og servicekvaliteten i organisationen takket være elektronisk udsendelse og automatisering, samtidig med at systemet bruger standard sikkerhedsprotokoller til at udveksle salgsmål med medarbejderne.

Øget produktivitet

Opnå massefordeling med et enkelt klik, hvorved kontaktdata og protokoller integreres – uden manuelt arbejde – og derved øget produktivitet og tidsbesparelser.

Fortrolighed

Al information bliver delt under høje sikkerhedsniveauer og bliver gemt i systemet, så kun parter, der modtager/sender salgstal har lov til at se data. Det betyder, at man ikke kan få adgang til de sensitive data, almindelig mail eller andre medarbejdere.

Karakteristika

Masseforsendelser/-import

Masseimport og fordeling af salgsmål til alle medarbejdere med et enkelt klik, hvor kontaktdata med det samme bliver integreret ind i korrespondancen til modtageren og protokoller. Autoriserede medarbejdere kan massegodkende/masseafvise de fremsendte salgsmål.

Arkivering

Alle salgsmål bliver gemt kronologisk, sålænge der er behov og bliver arkiveret automatisk i et integreret system, der sikrer korrekt arkivering. Det foregår gennem en indbygget mekanisme, som sikrer at salgsmålene kan findes igen af hensyn til sporbarhed og revision.

Genfinding

Automatiseret og elektronisk arkivering af salgsmål, som giver mulighed for nem genfinding. Søg og genfind salgsmål for den ønskede periode via en intuitiv web-baseret grænseflade, som er forbundet til virksomhedens arkiv.

Mulighed for at downloade alle “Salgsmål”

Afsendere og modtagere kan downloade og gemme alle beskeder og dokumentation, som er sendt gennem systemet.

Kompatibilitet

Systemet er kompatibelt med en lang række formater, inkl. PDF, XML, Tiff og andre.

Help desk

HDS sikrer en 24 x 7 x 365 help desk på mail med navne og kontakter på HDS Group vist i systemet.

Se det i aktion