Smart drift af din virksomhed!

De 4 nøgleelementer til hurtig, regelret og præcis beslutningstagning.

Tænk på de hundreder af beslutninger, du skal tage hver eneste dag som leder.
Hvordan informerer du medarbejdere og ledelse om disse beslutninger?
Hvor meget tid bruger du på at tage beslutninger?
Hvordan ved du, om du tager de rigtige beslutninger?
Og – er du sikker på, at det er de bedste beslutninger?

En beslutning kan være simpel og ligetil eller den kan være kompliceret og vanskelig. Hvor vel-udførte og informerede beslutninger kan være den lige vej til succes, kan de beslutninger, der ikke er ordentligt gennemtænkt – og som bliver klodset udført – betyde, at muligheder tabes på gulvet. At blive enige om en beslutning kan tage lang tid og involverer mange afvejninger mellem “den rigtige” og en forhastet beslutning.

Beslutningstagning, med alle dens ubekendte og foranderlige parametre, er en dag-til-dag udfordring for ledere. Hvordan kan der bringes orden i sådan en foranderlig størrelse?

En ramme for beslutningsprocessen

Tænk på beslutninger som en proces og ikke som en enkelt begivenhed. Processen udvikler sig rundt om statiske del-elementer, men også om en række konstant skiftende elementer. Det er med andre ord en gentagen række af bevægelige mål.

  • Vokser virksomheden? Hvis ja, skal vi så tage en hurtig beslutning om at udvide for at få fordel af de muligheder, der er her og nu?
  • Eller, hvad hvis virksomheden går igennem en negativ periode/en nedtur? Har vi så behov for at tage vanskelige beslutninger som at skære ned og re-vurdere omkostninger og virksomhedspolitikker?

Uafhængigt af hvilken situation, der er tale om, er det vigtigt at have fleksible og tilpasningsvenlige beslutningsprocesser på plads for at kunne manøvrere virksomheden gennem forskellige cykler. Ledere som forstår beslutningstagning som en proces, har brug for de bedste redskaber til at hjælpe dem med at tage de rigtige beslutninger på det rigtige tidspunkt.

Standardiser det simple, tilpas det komplicerede, automatiser arbejdsgangen

Gennem de seneste 10 år, hvor vi har udviklet løsninger for multinationale virksomheder, er Hamilton blevet eksperter på, hvilke automatiserede løsninger, vore kunder har brug for til at kunne simplificere dag-til-dag beslutninger. Kort sagt, så bruger vi vores mange års erfaring med store, krævende globale organisationer til at skabe tilpassede løsninger, der er klar til brug, og som strømliner og optimerer beslutningsprocessen.

Hvordan gør vi det? For det første, så bruger vi industriens “best practices” til at standardisere en del af beslutningsprocessen. Derudover forholder vi os til virksomhedens specifikke betingelser og behov og bruger dem til at tilpasse resten af processen. Dermed giver vi lederne de bedste redskaber til at tage de rigtige beslutninger hurtigt, nøjagtigt og – vigtigst – på en måde, som sikrer at beslutninger lever op til alle relevante regler og lovgivning.

Fordi vi ved, hvilken type af information, der er behov for, når man hver dag skal tage korrekte og informerede beslutninger, er vi i stand til at automatisere en virksomheds arbejdsgang. En sådan vidensbaseret og automatiseret beslutningstagning giver ledere mulighed for trygt at uddelegere dele af beslutningsprocessen, optimere arbejdsgangen, og samtidig tage ændringer i virksomhedens omgivende miljø i betragtning.

Regler, Information, Timing, Muligheder

Vores dag til dag beslutningsløsninger er udviklet for at kunne hjælpe virksomheder til at kunne håndtere virksomhedsdriften gnidningsløst og effektivt. Hamilton baserer sine løsninger på 4 nøgleelementer for at kunne levere hurtige, tilpassede og præcise beslutningsredskaber:

Regler – Virksomheder er forpligtet til at følge et sæt regler, som er skabt af både interne og eksterne politikker og procedurer, og som kan ændre sig fra dag til dag. Sådanne regler er endvidere defineret af beslutningstagernes roller på forskellige trin af beslutningsprocessen: hvem gør hvad, hvem beslutter hvad og i hvilken rækkefølge? Det kan være en udfordring at forene forskelligartede krav, for eksempel når virksomheder står overfor skiftende lovgivning og krav om overholdelse kombineret med et ustabilt erhvervsmiljø.

Hamilton Solutions kender vigtigheden af at forstå grundlaget for en beslutningsproces: at kende reglerne og vide, hvordan de bliver implementeret korrekt.

Information – Med alle de mange forskellige data, der er til rådighed for ledere i dag, er det ofte vanskeligt at vide præcis, hvilken information, der er nødvendig for at tage bestemte beslutninger. Uanset om det er information om best practice, statistik, tendenser i industribranchen eller information om virksomhedens udbydere – tidligere/nuværende, har en leder behov for adgang til forskellige typer af information.

Hamilton sørger for, at beslutningstagere får den rigtige information på det rigtige tidspunkt i beslutningsprocessen.

Timing – Evnen til at respektere deadlines og tage rettidige beslutninger indenfor rammerne af en automatiseret arbejdsgang er alfa og omega for at virksomheden kan forblive smidig. Forskellige (beslutnings)processer er imidlertid afhængige af forskellige forhold.

Hamilton garanterer, at den rette arbejdsgang til enhver tid er på plads – ikke blot i forhold til optimering, men også i forhold til at forkorte den tid, der bruges på at tage en beslutning.

Muligheder – Erhvervslivet i dag udvikler sig hastigt og en beslutning er derfor nødt til at lede til en aktiv handling med det samme. På hvert trin af beslutningsprocessen har lederen behov for at vide, hvilken løsningsmuligheder, der er til et problem.

Hamilton giver ledere valget mellem de mest egnede muligheder baseret på den information, der er til rådighed og de regel/lovgivningsbegrænsninger, der er.

Det, der adskiller effektive og konkurrencedygtige virksomheder fra andre, er kvalitet, hastighed og evne til at tage gode beslutninger.

Hamilton tror på, at alle virksomheder bør have adgang til de nødvendige redskaber, der giver optimale betingelser for orden og struktur i komplicerede beslutningsprocesser.

Hvorfor? – fordi en leders tid er bedre brugt på at udbytte konkurrencefordele!