HDS Командировки

Product_Travel1Опитайте безпроблемно онлайн управление на пътуванията

От първоначалната заявка за командировка до резервацията и одобрението й на служителите в движение, клауд-базирания HDS Travel, използва интуитивен и лесен за употреба интерфейс, който помага за управлението на фирменото организиране на командировки.

Създаден да дава възможност за лесно конфигуриране на границите за одобрение, политиките и работния процес на одобрение, HDS Travel се адаптира към специфичните изисквания за вашата компания, без продължителни периоди за разработка.


Основни предимства на HDS Travel:

  • Бърз и ефективен – лесен за употреба за всеки процес на организиране на пътувания.
  • Пълен контрол на корпоративното пътуване – осигурява само необходимото за бизнес пътниците.
  • Пълна съвместимост – отговаря едновременно за вътрешните и външни регламенти.
  • Намалява разходите и увеличава видимостта – дава отчет в реално време на пътните разходи.

Предимствата от използването на онлайн управлението на пътуванията

Лесни, онлайн заявки за пътуване

Управлява процеса на резервации за местни или международни пътувания от първоначалната заявка, до одобрението и резервирането, както на служителите, така и на гостите, на: самолетни билети, железопътни билети, дневни, трансфери, заявления за визи, разноски и други.

Резервации в страната и чужбина

Дава възможност, както за индивидуални резервации за пътуване, така и за резервации направени чрез одобрени туристически агенции или вътрешни пътни отдели. Издава билети, хотелски ваучери и други услуги или създава заявка за покупка от туристически агенции.

Автоматизирана оценка на законовото съответствие

Създава предварително разработени таблици с информация за конкретната политика за пътуване на вашата фирма, като разрешителни за билети бизнес класа, хотелски категории и дневни командировъчни разходи за всяка страна, с цел автоматичното изчисляване на заявените разходи за пътуване спрямо законовото съответствие. В случай на несъответствие, изключения могат да се допуснат само след одобрение от мениджъра. Статистическите данни са с цел по-добра видимост в разходите за пътуване.

Пригодени към вашия работен процес за одобрение

Следва политиката на вашата компания за одобрение на бизнес пътуванията, като се вземат предвид няколко нива на работни процеси за одобрение от страна на мениджърите в зависимост от вида на пътуването и лесно може да се справи със закъсненията при процеса на одобрение, породени от отсъствие, чрез система от уведомления и делегиране.

Гъвкави възможности за плащане

Предлага различни възможности за плащане, включително, фактуриране от туристическата агенция или корпоративна кредитна карта, като съчетава фактури за пътни ордери или подготвя разплащателни ордери за кредитни карти.

Контрол на пътните разходи

Създава предварителен бюджет за пътуването, намалява времето за одобрение от служителите в бек офиса и мениджърите, докато автоматичния контрол гарантира спазването на одобрените политики за пътуване.

Цялостен отчет на пътуването и разходите

Когато се интегрира с HDS Expense отчетите за разходите могат да бъдат автоматично свързани с конкретно пътуване, което улеснява работата на счетоводния отдел и гарантира, че разходите са свързано единствено с предварително одобрено пътуване.

Автоматизирано изготвяне на документите за пътуване

Подготвя необходимите документи за пътуване в съответствие с местното законодателство, както и с правилата и нормите на фирмата: сертификати за пътуване, поръчки за туристически или бизнес пътувания, офис задачи и други.

Интегриране с външни системи за пътуване

Създава поръчки за покупки и обработва фактурите директно чрез услугата резервация през външна агенция, като спазва установените политики и процедури на предварително одобрен от управлението бюджет. Работи с известни агенции като American Express, Carlson Wagon-lit, BCD, както и с местни агенции като Tsar Voyage, Aéroclub, Vip Service.

Общи характеристики на решенията на Хамилтън

  • Интегриране с ERP системи
  • Интегриране с туристически фирми
  • Електронно архивиране
  • Доклад и Статистики

Вижте как работи

Client Testimonial

Merck Sharp & Dohme (MSD) е дъщерно дружество на $ 48 милиарда фармацевтичния гигант Merck & Ко, Inc като разполага с 86 000 служители, разпределени в повече от 140 страни. MSD се обърна към Хамилтън, водеща компания на руския пазар, както в предоставянето на SaaS решения за отчети за пътувания и разходи, така и в познанията си в областта на законодателните изисквания на процесите за съответствие, освен това и с доказан опит в технологиите в фармацевтицня сектор. Виж повече за проекта.