Telemaque – управление на посетителите

Product_TelemaqueСофтуера Telemaque за управление на посетители позволява на малки и корпоративни организации да автоматизират контрола на достъпа на посетители от регистрирането на един посетител до получаването на детайлна информация бързо и лесно чрез електронно сканиране на картата за самоличност и до отпечатването на бадж на посетителя. С Telemaque се оптимизира процеса на приемане, като увеличава сигурността на Вашия сайт.


Предимства

Софтуера за управление на посетители Telemaque отговаря на ВАШИТЕ изисквания за сигурност и безопасност.
Наборът от правила, документи и работни процеси се адаптира лесно към различните видове сайтове. От обмислянето на марката във фирменото седалище, до законовото съответствие и сигурността на фирмения сайт (като например поверителните по директивата Seveso сайтове или институции, които работят в областта на отбраната). Решението отговаря на всички конфигурации на един сайт, множество сайтове и на множество фирмени конфигурации. Приемането на повече от 18 милиона посетители се управлява всяка година от клиентите, които използват Telemaque.

Опростява регистрирането на посетителя

Посетителят се регистрира с обикновено сканиране на документа за самоличност. Telemaque се интегрира безпроблемно със съществуващата ИТ среда, като се свързва лесно с LDAP, с пощата и с CRM системи. 60 % от Telemaque интеграциите са свързани с приложения за контрол на достъпа, като например Cegelec, Gunnebo, Horoquartz, Nedap, UTC,…

Автоматизиране и персонализиране на приетите процедури

Избягва излишното въвеждане на данни с директно импортиране на данни от други приложения или онлайн формуляри. Персонализира процедурите за различните видове посетители (ВИП, групи, стажанти, предприемачи…). Приложението може да управлява множество компании на едно място и може да бъде персонализирано спрямо изискванията към дадена марка и протоколите и процеси за сигурност.

Интегрира се със съществуващите технологии за идентифициране и удостоверяване

Telemaque работи с технологии,които вече съществуват, включително четец на документи за самоличност, принтери за баджове, скенери за документи за самоличност и таблети за подпис. Прави вписването на Вашите служители по-лесно, благодарение на LDAP, Активни директори, Или се свързва чрез Уеб или API към CRM и ERP приложения.

На място или Клауд-базирани решения

Telemaque може да бъде запазен на място или на клауд-базираната платформа и да се адаптира докато се развива, докато се развивате и Вие.

Изпробвайте Telemaque днес и може да видите как той променя Вашите операции за сигурност или Ви насочва към експерт на Telemaque, който да отговори на Вашите въпроси

Характеристики

Хиляди организации, малки и големи, обществени и частни, откриха многото ползи от замяната на хартията и ръчните процеси с компютъризирана система. Основните цели на управлението на посетителите с Telemaque са: гладък и бърз прием на посетителите, обезопасено работно място, повишена производителност и спестяване на времето на рецепционистите Ви.

Предварителна регистрация на посетителите – импортиране от рецепционистите на списъци с посетители предоставени от други услуги.

Оптимизиране на процеса на прием – автоматизиране и персонализиране на процедурите за приемане по фирма или по обект.

Регистриране на посетител, чрез сканиране на картата за самоличност, избиране от дадена директория или създаване на нов файл.
Прави снимка и незабавно я интегрира
Задава статус очакване за да гарантира, че домакинът е информиран за предстоящата визита
Издава се временен wi–fi код за посетители
Дисплей за приемане на специфични протоколи за определени посетители
Редактиране на бадж със (или без) снимка на посетителя

Отпечатването на баджове с фирмено лого – подобрява имиджа на компанията Ви.

Събития и приеми – отпечатва баджове, създадени за конкретни събития, като използва внедрени средства за дизайн.

Дългосрочни баджове – осигурява баджове за временно или дългосрочно ползване от външни лица

Проследяване на посетителя на място – баджът на посетителя дава информация от момента на влизане в обекта до неговото напускане.

Система за съобщения на посетителите – Няма повече да записвате съобщенията за посетители. Когато посетителят е регистриран всяко съобщение за него, се появява на екрана.

Черен списък – ограничаване достъпа на конкретни хора или групи от хора.

Интеграция на вътрешната база данни – Telemaque се свързва с вътрешната база данни, като така спестява ненужното въвеждане на данни.

Посещение на дневника и докладите – Проследява, кой е бил на мястото на конкретно събитие. Статистиката на посетителите помага да се анализира трафика и обема на посетителите за нуждите от персонал.

Допълнения

Има много допълнения на разположение на софтуерът за управление на посетителите и лобито Telemaque. Това включва предварително регистриране на посетителите, организиране на резервации на таксита, куриерски и пакетни доставки, паркоместа и заемане на ключове на посетители.

Предварителна регистрация на посетителите

Тази добавка позволява на рецепционисти, асистенти и други служители да извършат предварителна регистрация на очакваните посетители. Предварителното записване на информацията за самоличността на посетителите, спестява време когато те пристигнат. Предварителната регистрация е допълнителна мярка за сигурност за компании, които изискват предварителна регистрация на всички посетители на място.

Таксита

Добавката за такси управлява регистрирането на поръчките за такси на посетители и служители, идентификацията на водачите, дестинациите, таксиметровите заминавания и пристигания. Тази добавка може да се използва независимо от Telemaque .

Куриерски и пакетни услуги

Тази добавка позволява на служителите да проследяват състоянието на пакетните доставки (изпратени, пътуващи, получени….) . Това осигурява възможност за проследяване на пакети от превозвача. Подателя може да получи имейл, когато пратката е доставена.

Достъп до паркинг

Добавката за достъп до паркинг управлява паркоместата и превозните средства на посетителите, когато те са на място. Може да бъде запазено паркомясто, когато пристига посетител или да бъде предварително запазено и идентифицирано, когато той пристигне на паркинга.

Пазител на ключове

За компании със стотици ключове е необходимо да получите бърз достъп до ключа. Тази добавка осигурява виртуална представа на физическото местоположение на ключа и неговия статус : присъстващ или зает. Пазачът на ключове осигурява информация за това, кой е взел ключа назаем. Възможно е също така да се защити ключ, като позволява да го заемат само определени хора.

Периферни устройства

Telemaque лесно интегрира данните, придобити с различни периферни устройства, като персонални идентификационни четци, скенери на бизнес карти, принтери на баджове, както и преносими баркод четци.

Персонални идентификационни четци

Като използва OCR–RFID четец на цяла страница може значително да изглади процеса на приемане, като автоматично събира информация от документа за самоличност на посетителя. Данните за посетителя се записват автоматично в досието на посетителя, като се спестява време и грешки.

Четци на бизнес карти

Бизнес картите се сканират и информация се записва към профила на посетителя (име, фирма, титла…). Също така бизнес картата може да се запише във PDF формат и да се добави към профила .

Принтери на баджове

В рамките на секунди се печатат персонализирани цветни или черно-бели баджове върху празни или предварително отпечатани формати. Telemaque отпечатва персонализирани текстове, лога, баркодове и изображения, за да отговарят на Вашите нужди. Баджът също така е средство за комуникация и чрез посетителите си подобрява имиджа на компанията.

Баркод четци

Преносимите баркод четци позволяват да улавяте движенията и данните на посетителите от разстояние или когато сте в движение. Те дават гъвкавост в конфигурацията за сигурност и управление на посетителите на Вашето място.

Вижте как работи