HDS Управление на рекламации

Product_Return

Създайте рационализиран процес на рекламация

HDS Product Return управлява рекламацията от първоначалното обаждане на клиента, през целия процес на рекламация и издаването на разрешение за връщане на продукта.


Ключови предимства на продукта HDS Product Return:

  • Проследява и анализира проблемната рекламация
  • Автоматизира разпределението на работа
  • Гарантира, че всички върнати продукти са прегледани и одобрени
  • Намалява прекараното време за комуникация що се отнася до рекламации
  • Получава пълна проследимост на процеса на одобрение
  • Помага оптимизирането на брутната печалба

Как работи HDS Product Return:

  • Когато се обади клиент с продукт за рекламация, служител въвежда цялата отнасяща се за това информация в системата, като стартира готов работен процес. Това гарантира бърз анализ и одобрение на рекламацията. Веднъж одобрен се стартира RMA (Разрешение за връщане на материала) системата и създава RMA номер, който може да бъде въведен в системата. Когато бъде върнат продукта може да бъде издадено кредитно известие на клиента.

Предимства на продукта HDS Product Return

Увеличава удовлетворението на клиента

Един нерешен проблем с качеството на даден продукт може да има силно отрицателно влияние на имиджа на компанията. Това решение позволява бързото регистриране на проблемните продукти, анализирането на причината и бързото реагиране на нуждите на клиента. Така компанията може да разрешава проблемите с качеството по иноваторски начин.

Увеличение на печалбата на компанията

Рекламацията може да представлява значителна сума от печалбата на компанията. Без контрол това може да доведе до значителни финансови загуби.

Създаване на нови сделки

Помагането на клиент за рекламацията, често се оказва възможност за извършването на продажба. Когато продуктът вече не е в гаранция, това може да бъде услуги след продажбата, резервни части или дори продажба на нов продукт.

Характеристики на продукта

Лесно изпълнение на молбите за рекламация

Интуитивен екран помага на потребителите да анализират причините за рекламацията и събира информацията необходима за да се реши дали да бъде приета рекламацията.

Гъвкав процес на одобрение

Множество работни процеси могат да бъдат внедрени, като това позволява едновременно одобрение от специалистите по качество, сервизните техници или финансовия мениджър, например.

Полезни напомняния

Задачите са на разположение в кутията на всички потребители и се изпращат напомняния, за да се поддържа гладкото протичане на процеса на одобрение.

Следи статуса на рекламацията

Има възможност за консултиране на статуса на рекламацията на даден продукт и да се определи дали е в процес на връщане, по всяко време.

Пълна история на архивиране

Всички приключени случаи на продуктите за рекламация се архивират с цялата информация по рекламацията.

Възможности за множество отчети

Персонализира отчети на почти всяко ниво, като общия брой на върнатите продукти, въпросите свързани с RMA, по категория, по търговски представител, по клиент, т.н.

Вижте как работи