Omnigarde

Product_OmnigardeДокладване при инциденти

Софтуерът OMNIGARDE – докладване при инциденти осигурява непрекъсната ИТ поддръжка, за подпомагане на Вашите агенти да гарантират безопасността и сигурността на Вашия бизнес. Средствата, които предлага докладването при инциденти Omnigarde предоставят незабавна и цялостна видимост на всички инциденти, възникнали на Вашите бизнес места и гарантира пълна проследимост на събитията.

Omnigarde е средство за проследяване на инциденти, проектирано да отговори в реално
време на Вашите изисквания за проследимост на Вашите екипи за наблюдение и сигурност. Omnigarde е изграден въз основата на три основни функции:

Компютърно проследяване на инцидент

Omnigarde следи и записва на сайта събития и осигурява полезни средства на агентите по сигурността, като предоставя незабавен и цялостен поглед върху инциденти, възникнали на място: прониквания, вандализъм, сигнали за бомби, изтичане на информация и т.н.


Процедури и инструкции

При възникване на инцидент се изпраща автоматично съобщение до агент по сигурността и имейл до други, свързани с това страни. Omnigarde замества всички инструкции на хартия. Информацията е структурирана и лесно достъпна чрез търсене по ключова дума или йерархично. Агентът има достъп до постоянни и временни инструкции.

Задаване и управление на задачи по сигурността

При започване и по време на смяна агентите по сигурността трябва да се запознаят и контролират списък със задължителни задачи. Това може да включва, както постоянни, така и текущи задачи. В случай на закъснение или не завършване на задачите се изпращат сигнали, което позволява на мениджърите да имат по-добър контрол над изпълнението и сигурността на място.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

OMNIGARDE е цялостно софтуерно решение, предназначено да улесни иноваторското управление при инциденти на Вашето място. Характеристиките на Omnigarde включват: проследяване на инцидент и сигнализиране, процедури за действие и инструкции, ежедневни задачи и доклади за намеса на служителите по сигурността и възможност за свързване с почти всички други системи за наблюдение.

Управление на самоличността

Всеки агент има персонална парола за влизане в системата. Съществува и опция за биометрично сканиране.

Проследимост на събитията

Автоматично проследява планирани и ограничени във времето събития.

Защитени дежурни дневници

Заключени работни зони означава, че само упълномощен агент може да въвежда данни за конкретен акаунт.

Наблюдение на смяна

Присъствието и разположението на агентите по сигурността могат да бъдат проверени по всяко време.

Филтриране

Филтрира дежурните дневници по вид на събитието за по-лесен достъп до информация.

Доклад за намеса

Индивидуално отчитане за ограничено въвеждане на данни.

Контролен панел

Управление и планиране на мисията.

Контрол при разменянето на смяна

При всяко разменяне на смяна, всички неизвършени действия са показват и агентът трябва да кликне за потвърждение.

ДОБАВКИ

Решението Omnigarde предлага пълна видимост при инциденти, възникнали на работното ви място. Това включва, както инциденти записани ръчно от охраната и рецепционистите, така и данни, събрани автоматично от други системи, като например система против проникване, за засичане на пожар и системи за контрол на достъпа. Тази внедрена подкрепа осигурява общ поглед и история на сигурността и безопасността на Вашите места.

Биометрична идентификация и удостоверяване

За по-голяма сигурност, Omnigarde предлага идентификация чрез сканиране на пръстови отпечатъци. Това може да бъде самостоятелно или в комбинация с въвеждането на парола. Отпечатъците могат да бъдат сравнени с тези от базата данни или от баджа на агента. Системата е предназначена да следи и изпраща в случай на изключване на четеца на отпечатъци, изисква въвеждане на парола (при избор на режим “пръстов отпечатък-парола”).

Системи за обиколка на охраната

Omnigarde се интегрира към системи за обиколка на охраната. Възможно е да се прехвърли цялата информация, събрана от системите за обиколка на охраната в Omnigarde, който централизира и събира данните за инциденти на едно място. Данните могат да се изпращат в реално време от преносими устройства за регистриране или свързани с мрежа, когато устройствата са поставени в докинг станция.

Управление на ключове

Пазител на ключове е приложение, предназначено за управление на временни карти за достъп и ключове, възложени на трети страни за определен период от време. Приложението следи на кого е отпуснат даден ключ или карта за достъпи и къде е местоположението му. По този начин може да се ограничи достъпът на някои хора до определени ключове.

Вижте как работи