HDS Фактури

Product_Invoice1

Ускорява процеса на фактуриране във Вашата фирма

Чрез автоматизиране на процеса на фактуриране, може значително да намали времето за одобрение и да увеличи общата производителност на персонала.

HDS Invoice автоматизира процеса на събиране, приемане, проследяване и изплащане на фактурите на доставчиците. В зависимост от определените нужди на клиента могат да бъдат активирани множество опции. Системата може да бъде интегрирана в HDS Purchasing или във вътрешната ERP система, или да бъде използвана самостоятелно.


Как работи HDS Invoice:

  • Сканиране: Сканира входящите фактури и масово ги изпраща на сървъра на ХДС, чрез специално приложение.
  • Индексиране: Получените от системата фактури се индексират и изпращат за одобрение.
  • Одобрение: Мениджърите одобряват или отказват фактурите и се генерира списък с одобрения.
  • Изплащане: След одобрение се генерира отчет за изплащане, който може да се изтегля, в определен, от клиента, формат.

Предимства при използването на HDS Invoicing

Намалява времето за въвеждане на данни

Автоматизираното разпознаване на символи позволява въвеждане на счетоводни данни, като намалява времето необходимо за ръчното им въвеждане.

Намалява необходимото време за одобрение на фактури

Автоматизираните процеси дават възможност за управление на процесите на одобрение онлайн. Разходите могат да бъдат оспорени и да се задават въпроси директно в систематал Редовните нотификации и обновявания на статуса информират счетоводството и други страни за развитието на процеса.

Гарантира проследимост и съответствие

Всяка една стъпка от процеса на одобрение са записва, като това гарантира пълно съответствие с данъчните наредби и проследимост за счетоводството или за одити.

Бързо и надеждно приключване на счетоводството

Натрупаните задължения могат да бъдат изчислени във всеки един момент от процеса на одобрение на фактурата за по-точно прогнозиране на фирмата или за планиране на приходи.

Ускоряване на цялостния процес на одобрение на фактурите

Процесите, които не включват обработката на хартия ускоряват времето за одобрение, като автоматично прехвърлят задачи и придружаващите документи към необходимата страна. Автоматични напомняния и ескалации гарантират, че одобренията ще бъдат направени на време.

Основни предимства на HDS Invoice

Автоматично разпознаване на индексираните фактури (OCR)

Извлича автоматично данни от фактурата, като име на доставчик, номер, дата, сума и ги въвежда в системата за допълнителни справки и анализи.

Съпоставяне на номера на поръчка

Съпоставя фактурите с номерата на поръчките им, открива несъответствията и предава към одобрение на несъответствието. Може да бъде използвано самостоятелно или заедно с HDS Purchasing.

Процес на одобрение

Персонализиране на процеса на одобрение в съответствие с нормите на клиента. Автоматично се изпращат известия на всички участници, което позволява задаването въпроси/отговори, ескалация при отсъстващ управител, следене на статуса на фактурата и достъп до сканираната картина.

Електронен архив

Архивира всички сканирани фактури във формат ПДФ или ТИФ с възможност за търсене, извличане и печат.

Сравняване на фактурата

Сравнява фактурите с номерата на поръчките, когато се използва с HDS Purchasing.

Вижте как работи