Хамилтън внедри електронно решение за отчитане и одобрение на разходите в MSD

Хамилтън Дейта Сървисиз успешно внедри своето решение за управление на Авансови отчети в Merck Sharp & Dohme (MSD), дъщерна компания на фармацевтичния гигант Merck & CO. Нашето бизнес решение автоматизира администрирането на разходни отчети, разрешения за командировки и администрацията в MSD, като по този начин подобрява както бизнес процесите, така и тяхното следене и управление.

Освен това проектът представляваше и нисък финансов риск за MSD и спестяванията започнаха веднага след внедряването, заради подобренията в производителността, и преразпределението но работната ръка към други задачи и намаляване на разходите.

Повече информация за проекта може да намерите тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *