Approv ‘it

aprove it

Прости работни процеси (софтуерни) за одобрение за Малкия и Среден Бизнес

Съществуват редица мощни продукти, които представляват готови работни процеси, за компании, които търсят как да рационализират процесът на одобрение. Но те често се смятат за твърде сложни за внедряване в работните процеси на малките организации. Освен това, те често са предназначени за едно определено приложение.

HDS Approv’it е онлайн платформа за одобрение на документи, която напълно покрива основните нужди на малкия и среден бизнес, които чрез тези продукти, желаят да реализират един прост процес на одобрение. За използването на всички видове документи, включително покупки, договори, наемане и фактури, одобренията могат да бъдат управлявани от един или от няколко души.


Работния процес Approv’it в три 3 лесни стъпки:

  • Стъпка 1: Попълване на формуляр за заявка за одобрение. Избиране на тип документ и попълване на необходимата информация. Прикачване на съответните документи.
  • Стъпка 2: Заявката да се изпраща в кутията на определения човек, който трябва да я одобри с цялата необходима информация за одобрение или отхвърляне на заявката. Могат да бъдат зададени въпроси, чрез платформата и изпратени обратно на заявителя.
  • Стъпка 3: Заявката бива одобрена. Изпраща се потвърждение на заявителя. Всички документи и информация се архивират.

Approv’it позволява три нива на персонализиране:

  • Тип на одобрението: Определяне типа на заявката (заявка за покупка, одобрение на фактура, наемане, договор, т.н.) Категориите за заявки също могат да бъдат персонализирани.
  • Стъпките на одобрение: Управление на желаните стъпки на процеса на одобрение по категории.
  • Интерфейс/екран за одобрение: Активиране или деактивиране на полетата, които да се показват на всеки екран според типа на процеса на одобрение.

Дейност и под дейност за различните типове заявка. (Например: За одобрение на фактури: Категория = Лични разходи; под категория = обучение).
Процес или под-процес за различните категории. (Например: Процеса на одобрение за хардуер е различен от процеса на одобрение за услуги).

Полза от използването готовите работни процеси за малкия бизнес

По-добър контрол над разходите

Идеален за подпомагане на собствениците на малък бизнес, да подобрят контрола на организацията им, чрез прилагане на процеси на одобрение, които водят до по-добро управление на разходите.

Посветен на нуждите на малкия бизнес

Просто, но гъвкаво решение за одобрение, използващо готов работен процес , създадено само с необходимите функции за малките компании, като осигурява на собственика на фирмата пълна видимост и контрол на приходите и разходите.

Бърз за приложение

Продуктът, който е SaaS-базиран позволява лесно добавяне на потребители и промяна на работните процеси в движение.

Лесен за използване, мощно решение

Тъй като е основан на същата технология, която използва същия работен процес, като нашата фирма, е възможно да се конфигурира един единствен процес на одобрение или за целия работен процес или за всеки тип разход.

Много възможности за отчитане

Подробен доклад въз основа на вида разход, по заявител или по период дава възможност за подробен анализ.

Вижте как работи