HDS Търговски цели

Product_Sales_Targets1Увеличавне на производителността с уеб-базирани търговски цели

Успешните компании стимулират служителите си за по-добри резултати чрез непрекъснато определяне на краткосрочни и дългосрочни цели на всички нива, като задават и наблюдават изпълнението на целите за ден, седмица, месец или година.

Hamilton Sales Targets използва уеб-базирана платформа за по-бързо задаване и приемане на търговски цели, като така се избягват обикновено претоварените имейл канали и се осигурява по-добра производителност на екипа от бек офиса.


Как работи Sales Targets:

  • Управлението създава търговки цели за период от седмица, месец или година
  • Служителите получават техните търговски цели и потвърждават получаването
  • Упълномощени лица могат да отхвърлят зададените цели, като дадат обяснение
  • В края на периода служителите получават обобщение за постигнатите търговски цели

Предимства при използване на уеб-базирано приложение за търговски цели

Екологично и икономически ефективно решение

Изпращането по електронен път на търговските цели до всички служители намалява разходите за печат и доставка, премахва неефективните ръчни процеси и грешки, като така увеличава производителността на служителите от бек офиса.

Удобство и автоматизация

Благодарение на електронното разпространение и автоматизация се подобряват бързината и качеството на обслужване на организациите, като за споделянето на търговските цели със служителите се използват стандартни защитени протоколи.

Увеличаване на производителността

Извършва масово разпространение с едно кликване, като едновременно с това се интегрират данните за контакти и протоколите без да се използва ръчна обработка, което значително повишава производителността и спестява време.

Поверителност

Цялата информация, която се споделя е с високо ниво на сигурност и се пази в системата, като само страните, които изпращат и получават търговските цели, имат право да се консултират с данните, което елиминира достъпът до поверителната информация, чрез търсачки, обикновен имейл или други служители.

Характеристики

Масови операции

Масово импортиране и разпространение на търговски цели до всички служители, с едно кликване, незабавно интегриране на данни за контакт на получателя и протоколи. Упълномощени лица могат да направят масово одобрение или отхвърляне на целите.

Архивиране

Всички търговски цели се запазват в хронологичен ред за толкова дълго време, колкото е необходимо и се архивират автоматично в свързана система, като така се гарантира правилното съхранение чрез вграден механизъм за проверка и предоставяне на точно и подходящо архивиране и възможност за възстановяване, с цел проследяване и одит.

Възстановяване

Автоматичното и електронно архивиране на търговски цели позволява лесното възстановяване. Търси и извлича търговските цели за необходимия период чрез интуитивен уеб-базиран интерфейс, свързан с архива на компанията.

Възможност за изтегляне на всички “Търговски цели”

Подателите и получателите могат да изтеглят и съхранят локално всички съобщения и документи изпратени чрез системата.

Съвместимост

Системата е съвместима с множество формати, включително PDF, XML, Tiff и други.

ХелпДеск

HDS Group осигурява 24 x 7 x 365 хелпдеск по имейл, с имена и информация за контакт, които може да видите на сайта.

Вижте как работи