Общи характеристики

Общи черти на всички продукти на ХДС *

Клауд-базирана платформа

Всички продукти на ХДС са направени на SaaS-базирани решения, или клауд-базирани платформи, което означава, че потребителите и приложенията споделят една обща инфраструктура и основни кодове, които са централно поддържани. Това позволява на ХДС бързо да извършва ъпдейти и актуализации по цялата платформа. Например всяко едно ново изискване за съвместимост,което влезе в сила, може да бъде добавено към платформата и разпространено из цялата платформа на момента.

ХДС Груп е изцяло отговорна за поддръжката на приложението, което позволява на компаниите да избегнат големите начални инвестиции за ИТ инфраструктури и тяхната скъпа поддръжка, и дава на потребителите си предимството на една платформа, която е фокусирана върху непрекъснатата актуализация.

 

Адаптивни работни среди

Продуктите на ХДС са направени така, че да позволяват на всяка компания или потребител лесно да персонализира приложението, така че да отговаря на неговите или нейните бизнес процеси, без да влияят на общата инфраструктура. Тези персонализации, пригодени конкретно за всяка компания, се запазват през различните подобрения, което позволява на ХДС да актуализира и подобрява платформата с по-нисък риск и много по-ниски разходи за усвояване като остава напълно защитен и в съответствие със стандартите на ISO27001.

 

Адаптивни екрани

Продуктите на ХДС използват познатия уеб-базиран интерфейс. Тяхната лекота на употреба и постоянна актуализация спомагат за бързото усвояване от бизнес потребителите. А достъпът до тях по всяко време и от всякъде насърчава служителите да използват платформата.

 

Съвместимо архивиране

Продуктите на ХДС използват електронни клауд архиви за защитено съхранение на всички документи качени на платформата или генерирани от нея, включително молби за одобрение или истории, електронни подписи и сертификати за автентичност в оригиналното си съдържание, прикачени файлове, т.н. Документите се съхраняват в неподлежащи на промени формати PDF и/или TIF, които са лесни за намиране, изтегляне и печат, чрез онлайн инструменти. Напълно съвместими с местните разпоредби за данъчно облагане, проследимост и одиторски цели, документите се архивират за период от 10 години или по-дълго и могат да бъдат пригодени към определени държавни спецификации за законови данъчни цели.

 

Функция „Коментиране”

Продуктите на ХДС позволяват на потребителите да добавят коментари директно в документа за одобрение, което позволява да бъдат централизирани всички разговори между потребителите, като се избягват паралелни обсъждания чрез имейл и се подобрява ефикасността на работния процес.

 

Поддръжка на езици

Продуктите на ХДС са разположени върху многоезична платформа, която позволява на фирмите в световен мащаб да могат по-добре да вземат предвид културните особености.

 

Мобилен достъп

Продуктите на ХДС позволяват на служителите да работят от където и да е, чрез уеб браузър, при наличието на Интернет връзка. Мобилния достъп до данни от всяко мрежово устройство гарантира, че всички потребители имат достъп до най-актуалната информация по едно и също време.

 

Сигнали, нотификации, напомняния

Продуктите на ХДС осигуряват на потребителите сигнали, нотификации и напомняния, за да поддържат напредването на процеса на одобрение по един опростен и своевременен начин.

 

Обширни възможности за отчитане

Продуктите на ХДС осигуряват разбираем и с възможност за персонализиране на възможностите отчет, включително автоматично генериране на доклади в многобройни формати, за по-нататъшни качвания в системата на клиента или анализи. Онлайн докладите и задълбочаването на възможности по определен от потребителя критерий позволяват идентифицирането на несъответствия и осигуряват пълна проследимост и съвместимост с вътрешната политика.

 

Интеграция на ERP системата

Продуктите на ХДС позволяват интегрирането на ERP системата във вашите вътрешни компютърни системи. Например, счетоводството и документите за одит могат да бъдат автоматично подготвени и данните да бъдат въведени в ERP системата на дадена компания, като SAP или към приложение от друга 3-та страна, като например HR Системи, База Данни Oracle, Еднократна идентификация.

 
* Тези характеристики са валидни за всички решения на фирмата ХДС. Не всички общи функции са достъпни за софтуера HDS Approv’it за малкия и среден бизнес.