Управлявайте вашия бизнес по-интелигентно

Четирите ключови елемента за бързото, съвместимо и правилно вземане на решение

Помислете за хилядите решения, които вземате всеки ден като мениджър.
Как обосновавате тези решения?
Колко време прекарвате вземайки решения?
От къде знаете, че вземате правилните решения?
И сигурни ли сте, че вземате най-добрите решения?

Едно решение може да бъде просто и ясно или сложно и подвеждащо. Докато правилно взетите и обосновани решения могат да доведат до успех, тези които не са добре обмислени и неумело приложени могат да доведат до пропуснати възможности. Достигането на решения може да отнеме много време, което означава, че може, между правилните, да се наложи да се вземат компромисни и прибързани решения. Вземането на решения, със собствен набор от модулирани неизвестни и развиващи се параметри e всекидневно предизвикателство. Как може да се въведе ред в цялата тази променливост?

Структура на процеса на вземане на решения

Мислете за взимането на решения като процес, а не като еднократно събитие. Процес който се върти около неподвижни, но и също така около постоянно променящи се елементи. Това е поредица от променящи се цели.

  • Разраства ли се компанията? Ако да, трябва ли да се вземе бързо решение, за да се издигне и да може да се възползва от възможности, които са чувствителни относно времето на изпълнение.
  • Или бизнесът преминава през спад? Трябва ли да се вземе трудното решение за връщане назад и преоценка на разходите или фирмените политики?

И в двата случая, да разполагаш с гъвкав и лек процес на вземане на решения е от решаващо значение при маневрирането на компанията през различните цикли. Мениджърите, които възприемат вземането на решения, като процес биха търсили най-добрите средства, които да им помагат да вземат правилните решения в правилния момент.

Стандартизирайте лесните, персонализирайте сложните, автоматизирайте работния процес

За 10 годишната ни практика на осигуряване на решения на международни фирми, Хамилтън научи от какви автоматизирани решения имат нужда неговите клиенти, за да опростят вземането на всекидневните решения. Просто казано, ние разчитаме на нашия дългогодишен опит с големи, взискателни световни организации, за да можем да осигурим на фирмите готови за употреба решения, които рационализират и оптимизират процеса на вземане на решения.

Как го постигаме? Първо използваме най-добрите практики, за да стандартизираме част от процеса на вземане на решения. След това вземаме предвид особеностите на компанията, които изискват определени параметри, за да персонализирането на останалата част. По този начин даваме на мениджърите средствата, с които да могат да вземат правилните решения бързо, точно, и най-важното, по съвместим начин.

След като знаем каква информация е необходима, за да могат да се вземат обособени и правилни решения всеки ден, можем да автоматизираме работния процес. Тези основани на познания автоматизирани вземания на решения дава възможност на мениджърите способността да делегират уверено определени стъпки и да оптимизират работния процес, като в същото време вземат предвид постоянните променливи в бизнес средата.

Правила, Информация, Правилна ориентация във времето, Възможности

Нашето решение за улесняване на взимането на всекидневни решения е разработено, за да помага на компаниите да управляват своите дейности гладко и ефективно. Хамилтън основава всичките си решения на 4 ключови елемента за доставянето на бързи, съвместими и точни средства за вземане на решения:

Правила – Всяка компания е длъжна да следва правила, които биват формирани както от вътрешни, така и от външни политики и процедури, които могат да се променят от днес за утре. Правилата също се определят и от този, който взема решения на всеки етап от процеса на вземане на решения: кой прави какво, кой решава какво и в какъв ред? Това да се съчетаят тези елементи може да бъде истинско предизвикателство, когато компаниите са изправени пред непрекъснато променящо се законодателство и изисквания в комбинация с нестабилните бизнес среди. Хамилтън разбира, че познаването на правилата и правилното им прилагане е в основата на процеса на вземане на решения.

Информация – В днешно време с всички тези лесно достъпни за мениджърите данни, често е трудно да се знае коя всъщност е необходимата информация, за да се вземат правилните решения. Дали е тази за най-добрите практики, статистиките, тенденциите в индустрията или информацията за миналите доставчици, на всеки етап мениджърът има нужда от различна информация. Хамилтън прецизно предоставя точната информация необходима в точния етап от процеса на вземане на решения.

Определяне на точния момент – Възможността да се спазват сроковете и да се вземат своевременни решения в рамките на автоматизирания процес е жизненоважно да остане гъвкава. Въпреки това за различните процеси ще трябва да се вземат предвид различни времеви параметри. Хамилтън гарантира, че правилния работен процес има за цел не само да оптимизира, но и да съкрати процеса на вземане на решения.

Възможности – В днешния забързан и бързо развиващ се бизнес свят, всяко решение трябва да доведе до незабавни действия. На всеки един етап от взимането на решения мениджърът трябва да знае какви са различните възможности. Хамилтън предлага на мениджърите право на избор между най-подходящите варианти въз основа на предоставената информация и в съответствие със правните ограничения.

Това, което разграничава високо ефективните компании от останалите, е качеството, бързината и вземането на решения. Хамилтън вярва, че всички компании трябва да имат достъп до необходимите средства, за да могат да въведат ред в обикновено сложните процеси на вземане на решения. Защото времето на мениджърът е по-добре прекарано в придобиване на конкурентно предимство.