Хамилтън позволи на MDS Pharmaceuticals да намали разходите си , да подобри продуктивността и да постигне законово съответствие

Автоматизиране на процесите на разходи и пътувания

Компанията

Merck Sharp & Dohme (MSD) е дъщерно дружество на $ 48 милиарда фармацевтичния гигант Merck & Ко, Inc като разполага с 86 000 служители, разпределени в повече от 140 страни. В началото дружеството MSD се оказа с персонал от хиляди служители разпръснати из множество дъщерни дружества, юридически лица и офиси и финансови операции зависещи от отнемащите значително време и ресурси бизнес процеси базирани на обработката на хартиените документи на ръка.

Предизвикателството

В рамките на 6 месеца, MSD трябваше да успее да въведе нови бизнес процеси, които да увеличат продуктивността в бек офиса, да намалят разходите за пътувания и това де е в съответствие, както с вътрешната политика, така и с местните правни изисквания. Освен това решението трябваше да може да се усвои незабавно от потребителите и с минимално влияние върху ресурсите на компанията и ИТ.

Решението

MSD се обърна към Хамилтън, водеща компания на руския пазар, както в предоставянето на SaaS решения за отчети за пътувания и разходи, така и в познанията си в областта на законодателните изисквания на процесите за съответствие, освен това и с доказан опит в технологиите в фармацевтицня сектор.

Управлението на бележките за разходи автоматизира управлението на бележките за разходи, упълномощенията на командировки и администрацията. Самия процеса започва със създаването на бележка за разходи, която която след това минава през серия от без хартиено потвърждение за съответствие и одобрения, и след това се обработва от отдела по счетоводство, който след това има достъп до отчети и статистики, с цел генериране аналитични данни.

Сега MSD преглежда бизнес процесите два пъти годишно и, благодарение на гъвкавия работен процес на Хамилтън, може бързо да направи промени, където е необходимо при организационни промени, модификации с цел съответствие с наредбите, сливания или придобивания.

Резултатите

Внедряването на решението на Хамилтън представляваше нисък финансов риск за MSD. Икономиите започнаха веднага след внедряването му, поради подобренията в производителността, преразпределението на работна ръка към други задачи и намаление на разходите.

От всички предимства MSD, най-доволни от 3 особено значими.

 1. Пълно съответствие с политиката на компанията, местните данъци и Sarbanes Oxley.
 2. На лице са повече от 60% спестявания на месец в бек офиса.
 3. Намаление на разходите с 20% месечно, благодарение на пълния контрол на разходите.

Благодарение на клауд-базираната си платформа, инсталацията и поддръжката на софтуера са напълно автоматизирани, което намалява допълнителните разходи и инвестиции на компанията.

Защитена инвестиция

 • Без голяма първоначална инвестиция
 • Архитектура поддържаща множество потребители
 • Без прекомерна нужда от обучение
 • Лесна персонализация
 • По-добър достъп
 • Без главоболия по поддръжката
 • Потребителска поддръжка
 • Без остарели решения