HDS Търговски отстъпки и бонуси

Product_Sales-Discounts1Позволява конкурентно предимство на търговските екипи с бърза отстъпка и бонус одобрения

Една важна продажба може да бъде спечелена или загубена в рамките на няколко часа или дни, ето защо компанията се нуждае от правилните средства, които да помагат при вземането на бързи решения. Автоматичните работни процеси на одобрение за търговски отстъпки и бонуси могат да бъдат бързо и лесно управлявани от HDS Sales Discount.


Как работи HDS Sales Discount:

 • Стандартната ценова политика се определя в рамките на системата
 • Всяко отклонение от ценовата листа преминава през готов работен процес на одобрение.
 • Отстъпките или бонусите за постигнатите цели с каналите на търговските дистрибутори биват изчислени.
 • Системата проверява изчисленията и стартира готовия работен процес на одобрение.
 • Кредитните бележки се издават въз основа на одобрените заявки.

Предимства от използването на решенията за оптимизиране на търговските отстъпки

Пълна законова съвместимост

Безхартиеният процес на одобрение и архивите Ви дават лесен достъп до електронното потвърждение на одобрения, за да е в съответствие със законодателството или вътрешните правила или евентуален одит.

Оптимизация на общия предел

Стриктно управлява търговските процесите на ценообразуване за увеличаване на крайните нива, като се изисква от търговските екипи да оправдават пред техните мениджъри всяко едно изключение от стандартната ценова листа. Имайки предвид, че търговските отстъпки могат да представляват една значителна част от печалбата на компанията.

Предотвратяване на измами

Осигурява контрол и прозрачност на търговските отстъпки и бонуси, посредством ясни следи от одобренията. Намалява неоторизирани или неподходящи кредитни известия.

Гъвкаво, реагиращо вземане на решения

Предлага автоматично одобрение на определените цени и ускорява процеса на валидиране за специални отстъпки или бонуси, така че търговските екипи могат да сключват бързо сделката.

Производителност

Автоматичните работни процеси улесняват търговските екипи да получават одобрение навсякъде и по всяко време.

Достоверност на данните

За същинското одобрение на търговските отстъпки се изисква те да бъдат изпълнени или въведени в ERP системата. Решава основен проблем при одобрението на кредитните известия.

Характеристики

 • Обработва заявките, качва файлове и проверява изчисленията
 • Контролира йерархията на одобрение на всички нива
 • Проверява отстъпките спрямо предварително зададени лимити
 • Запазва и автоматично архивира за желаната времева рамка
 • Архивира историята на изменения в документа и окончателното одобрение
 • Генерира отчети на одобрените суми, обема на намаленията и т.н., като разпределя за определен период, на човек от продажбите.
 • Управлява различни валути
 • Възможно е интегриране в ERP системата
 • Може да бъде свързан с ERP система, включително и базата данни на клиенти
 • Автоматизиран процес на генериране и одобрение на кредитните известия
 • Реализира процеси на изплащане на бонуси въз основа на продажбите на базата на поставените цели.

Вижте как работи

Атестация на клиент

В Шнайдер Електрик Гърция, търговските екипи използват Sales Discount & Bonus за да получат разрешение и за изчисляване на отстъпките спрямо предварително въведената стандартна ценова листа или бонуси за постигнати цели чрез търговска дистрибуция. Отстъпките се договарят веднъж годишно, но системата е достатъчно гъвкава, за да позволява изключения по време на формалния процес на одобрение. Резултатите са позволили на Шнайдер да подобри контрола над търговските отстъпки и да получат видимост върху целия процес, както и да създадат готов работен процес, който да опростява издаването на одобрените кредитни известия, като същевременно намалява измамите от страна на служителите.