HDS Application Hub

Hero Image Technology_Hub

HDS Hub – Висока производителност и гъвкава платформа за бизнес приложения

Hamilton Decision Solutions се хоства и работи на обща клауд-базирана платформа за приложения. Всички продукти на Hamilton Decision Solutions предвиждат намаляване на времето за обработка, значително намаляване на разходите, чрез рационализиране на процесите, строг контрол върху операциите, чрез проследяване, пълна прозрачност на данни и статистическо наблюдение и точни анализи.

Това, което прави Hamilton Decision Solutions уникални за разлика от другите стандартизирани, Клауд-базирани приложения, е че за всяко едно от нашите решения е проектирано да бъде лесно персонализирано без допълнително продължително време за разработка.

Въз основа на технологии с отворени източници, HDS Application Hub е образувана от събирането на различни функционални модули. Всички приложения са достъпни от един общ портал на клиента, като 70% от кода, са споделени с всички приложения. Всички специфични за клиента данни и функционалности са базирани на параметър, което ги прави изключително гъвкави. Прочетете повече за нашата основана на параметри персонализация.Основните елементи, които съставляват нашите решения са:

– Уеб портал
– Екрани на приложението, които могат да бъдат персонализирани
– Базирано на Java работни процеси
– Защитени електронни онлайн архиви
– База данни
– Интегриране на връзки от 3-ти лица
– Контролно табло и доклади

1) Персонализиран уеб портал

Нашият портал предоставя онлайн достъп до всички приложения, които са на разположение в HDS Business Application Hub. За клиенти, които използват няколко приложения те се нуждаят само от този един портал за достъп. Няма нужда от инсталиране на софтуер и се поддържат всички основни браузъри и операционни среди.
Достъпът до всяко от приложенията може да бъде персонализиран поотделно. Това може да включва нива на достъп, но също и персонализации, като например език и друга регионална информация.

2) Екрани на приложението, които могат да бъдат персонализирани

Една от основните разлики на приложенията на ХДС е, че всички нива на потребителския интерфейс могат да бъдат персонализирани за нуждите на фирмата. Всичко е базирано на параметри от цвета на екрана до данните, които са включени. Не е задължително за всички потребители да имат един стандартен интерфейс, но може да се персонализира за даден отдел или регион. От интерфейса на приложението потребителите могат да имат досъп до формуляри за заявки, лични задачи и одобрения, информация за историята, доклади за статуса на процесите и т.н.

3) Готовите работни процеси също са до голяма степен адаптивни

Готовите работни процеси са съществена част от приложенията, достъпни в HDS application Hub. Платформата използва мощни Java BPM средства разработени от HDS. Основните характеристики са насочени към три цели: гъвкавост, множество потребители и проследимост. Всичко това позволява на клиентите да спестят време, пари и да отговарят на изискванията за законово съответствие. Прочетете повече за нашия jBPM.

4) Електронният архив

HDS Application Hub включва и електронен архив за съхранение на документи. Архивът е свързан с работния процес на средствата и базата данни. При всяко приложение архивирането и индексирането на документи,историите на процесите и всички данни, които се отнасят до готовите работни процеси са автоматизирани. Има и опция, която да включва електронни подписи със специфични документи, като договори и фактури.

5) Базата данни

Всички данни на приложението се съхраняват на HDS Application Hub в база данни Oracle. Това е групирана база данни и предлага високо ниво на надеждност и сигурност.

6) Интегриране на трети лица

Структурата на HDS Аpplication Hub е проектиран за лесно интегриране на приложения на трета страна. Клиентите в момента използват приложения, които са интегрирани с ERP системи като SAP или външни доставчици на услуги, като например доставчици на BPO, American Express, Carlson Wagonlit или други доставчици на услуги.

7) Контролно табло и отчитане за пълна проследимост

С нарастващите изисквания за законово съответствие и за отчитане е важно да има висока степен на гъвкавост в опциите за отчет. Всички етапи от работния процес се проследяват и могат да бъдат предмет на определен доклад. Персонализирането на доклади е също базирано на параметри, както е и с екранните приложения, и се прави лесно. Това означава и, че се добавят лесно бъдещи промени и допълнителни доклади, без допълнително разработване. Формата и съдържанието на тези доклади се определя при определянето на проекта.

Тези автоматизирани доклади могат да бъдат представени пред различни вътрешни одитори, външни, административни органи, сертифициращи органи, за които незабавно се предоставят всички необходими на клиента потвърждаващи документи. За регионални изисквания могат да бъдат генерирани различни доклади.

Вижте как работи