Технологична функция eDox

Secure document transfer

Криптиране, удостоверяване, проследяване, архивиране

Циркулирането на поверителни документи по Интернет е част от ежедневието, между служители в мрежата на компанията или между външни партньори, които се намират по целия свят. С над 10 години опит в създаването на софтуери за световни корпорации, ХДС разбира важността на използването на надеждна, лесна за употреба и съвместима защитена технология за обмен на информация.

Технологията HDS eDox е платформа с най-високо ниво на сигурност, което осигурява криптиране, удостоверяване, проследяване и архивиране на документите. За тези компании които желаят цялостно защитено решение за обмен на данни, функцията eDox може да бъде добавена към повечето продукти на ХДС.


Защитената технология HDS eDox security осигурява:

 • Стриктно криптиране с помощта на норми за сигурност на високо ниво
 • Гаранция за произхода на всеки документ
 • Пълна история и възможност за проследяване на информацията
 • Защита на личните данни
 • Пълно и точно възстановяване на данните
 • Възстановяване на формати, като клеймото, които са според международните стандарти

Ключови предимства при използването на защитената технология eDox:

 • Атрактивен и лесен за употреба многоезичен, потребителски интерфейс
 • Споразумение за нивото на обслужване и техническа поддръжка
 • Пълно съответствие със законовите и данъчни изисквания

Как работи eDox:

Криптира

Качват се документите за криптиране, като например договори, фишове за заплати или фактури. Системата поддържа всички формати, като xml, doc или всеки непроменлив документ, като PDF, TIFF… Може да се качват по един или по много документи едновременно. Има възможности за директно внедряване във вашата ERP система.

Удостоверяване

Избират се получателите и се изпращат електронно подписаните документи, за да бъде потвърдена самоличността на подателя и непокътнатостта на документите. На разположение са повечето решения за електронни подписи и сертификати.

Проследяване

Получателят получава имейл с криптиран линк към изпратения документ. За да бъде в съответствие със законодателството на Европейския Съюз за поверителни документи, като електронни фактури, получателя трябва да потвърди получаването на документа преди да го отвори. Потвърждението за получаване се изпраща на подателя по имейл и се записва в историята.

Архивиране

Всички документи, сертификати и електронни подписи се съхраняват в оригиналният им вид, въведени хронологично и достъпни чрез множество критерии за търсене. С цел да се спазят законовите изисквания за достъп и извличане, документите могат да бъдат свалени и записани на местно ниво.

Предимствата от използването на защитената технология HDS eDox

 • Оптимизира разходите и гарантира поверителността без значителна първоначална инвестиция
 • Осигурява на потребителите защитен електронен регистър на поверителните документи
 • По-надежден от хартиените документи
 • Пълно съответствие с данъчните и правни наредби за електронни документи
 • Лесно проследяване на документите, сертификатите и електронните подписи
 • Бързо възстановяване чрез търсене по няколко критерия и хронологично въвеждане.

Вижте как работи