Правилата за съответствие

Вътрешните и външни правила като ръководство на компанията

В света бизнеса, също както в този на спорта, правилата създават равни условия за играчите. Те действат като ръководство на компанията, за да могат да гарантират честни бизнес действия и като рамка на действие за служителите при извършването на ежедневната си работа. За да могат да се приспособят към промените на пазара, правилата на бизнеса са сложни и бързо развиващи се. Незнанието на правилата може да доведе до взимането на неправилното решение и да изложат компанията на огромен риск.

Познавайте правилата – ограничете излагането на риск

Политиките и процедурите позволяват на една компания да определи правилата и да управлява бизнеса си. Те са основна част от процеса на вземането на ежедневните решения. Вътрешните правила определят политиката на компанията относно командировките – кой лети по работа? какви са ограниченията на разходите за командировки? колко е максималната сума позволена за храна. Но те също така служат като насоки за избор на доставчик – кои са нашите приемливи доставчици? какви са техните установени тарифи? как можем да създадем оферта за нов доставчик? Създаването на набор от правила е породено от необходимостта да се контролират разходите, да се оптимизират процесите и да се помогне на компанията да функционира по-добре.

От друга страна, външните правила са сложна мрежа от наредби, законодателство и политики, които се променят непрекъснато и могат да бъдат различни за различните държави. Правилата могат да бъдат продиктувани от данъчните закони – което се счита за бизнес сметка? какви са допустимите граници на разходите? Но те могат и да бъдат повлияни от наредби, които могат да влезнат в сила, понякога неочаквано – каква политика трябва да се следва, за да е съвместима с закона за корупционни практики в чужбина (FCPA) в САЩ? как може да се гарантира спазването на регулаторните изисквания за закона за прозрачността Sunshine във Великобритания? за какво се отнася мярката по член 13.3 в Русия? И тези са само малка част. Управлението на изискванията за съответствие може да се окаже много скъпо за една компания, но непознаването на правилата може да изложи фирмата на проблеми със задълженията, както и граждански и наказателни санкции.

В такъв случай, как може да се ограничи излагането на риск на една фирма, като същевременно се оптимизира процеса на вземането на всекидневни решения?

Създаване на дигитален модел на правилата

Решенията на Хамилтън вземат предвид различните политики и процедури, които трябва да спазват компаниите, за да са съвместими, без значение дали са вътрешни или външни, и ги превръщат в приложение, което бива управлявано чрез параметри. В основата си това е дигитален модел на бизнес средата, който взема предвид правилата и е в състояние да генерира автоматична оценка по време на процеса на вземане на решения, с цел да информира клиента какво му е позволено и какво не. Освен това дигиталното моделиране в платформата дава възможност за пълно проследяване на всички документи и обмени на бизнес процеса, електронни подписи и пълна история на транзакциите, за да се гарантира пълно съответствие.

Разбира се ние сме наясно, че правилата винаги имат изключения. За това решенията на Хамилтън позволяват на компаниите да контролират автоматизирания процес и това, което има нужда от персонализиране в зависимост от специфичностите на компанията.

Заключение

Като моделират правилата, решенията на Хамилтън помагат на компаниите да ограничат излагането на риск, като същевременно оптимизират процеса на вземане на решения. Мениджърите знаят правилата на играта, така че могат да се съсредоточат върху максимизирането на техния бизнес.

Вижте как работи