Облачни решения

Product_Techology_Cloud1

Здрава, Сигурна, Клауд Доставка

Като използва клауд-базирани решения, всяка организация ще бъде гъвкава и икономически ефективна и може лесно да съответства на променящите се нужди на пазара, вътрешни изисквания и навлизането на новите технологии. Клауд технологиите носят множество допълнителни предимства.

По-ниски инвестиции

С клауд-базираните решения вече не е необходимо да се харчат ценни инвестиционни фондове за вътрешни сървъри и сложна инфраструктурна технология. Това означава намалени разходи за поддръжка и хардуер и без допълнителни разходи за подобрения на продуктите.


Подпомагане на актуализацията

Защитената клауд-базираната техническа архитектура на Хамилтън позволява непрекъснатите актуализации. Тъй като изискванията за съответствие и счетоводните правила се променят с бързи темпове, тази архитектура е създадена, за да се адаптира и актуализира с бързи темпове. Това означава, че разработчиците на приложението се фокусират по-скоро върху това, какво следва отколкото върху това как да поддържат множество версии на стария код.

Множество-потребители

Хамилтън Дейта Солюшънс използва архитектура позволяваща множество потребители, в която всички потребители и приложения споделят една обща инфраструктура и базов код, която се поддържа централно. Тъй като клиентите са с една и съща инфраструктура и базов код, бъдещите подобрения на софтуера могат да внесат измененията много бързо и да спестят ценно време за развитие, което преди се използваше за поддържането на множество версии на стари кодове.

Лесно внедряване

Тъй като това като услуга е софтуерно решение всичко от което има нужда крайния потребител е Интернет браузър, с който да има достъп до приложението. Няма нужда от инсталиране на софтуер и се поддържат всички основни браузъри и операционни системи. Познатия уеб-базиран интерфейс помага за приемането му от различни фирми. Достъпът до Интернет означава , че главоболията по внедряването на софтуера остават в миналото.

Технология, на която може да се разчита

Нашата платформа работи гладко и без прекъсвания. Нашата клауд-базирана платформа е изградена от нищото с цел да доставя услуги, на които може да се разчита и които елиминират и намаляват прекъсванията и загубата на данни. Успяваме да постигнем това чрез използването на високи нива на съкращения в начина, по който се съхраняват нашите данни и ключовите хардуерни компоненти, които са от съществено значение за гладкото функциониране. С преминаването към клауд-базираната платформа, нашите клиенти се възползват от нашите специализирани познания и значителни инвестиции в една стабилна, както хардуерно, така и софтуерно платформа. Също така нашите сървъри са разположени в специализирани за данни центрове с висока степен на сигурност и високо качество на обслужване, което гарантира тяхната физическа неприкосновеност.

Вижте как работи