Готови работни процеси

Product_Workflow

Готовите работни процеси са съществена част от приложенията, достъпни в HDS application Hub. Платформата използва готови работни процеси създадени от нашите продуктови инжинери. За развиването на този съществен слой, избрахме jBPM, защото тази технология с отворен източник е мащабна и гъвкава.

  • Гъвкавост – напълно присподобими без код за модификация
  • Множество потребители – различните клиенти могат да имат различни последователности от задачи за едно и също приложение
  • Проследимост – поддържа история за процесите за одобрение като улеснява генерирането на отчети за одити.

Комбинацията на всички тези елементи позволява на клиентите да спестят време и пари, като в същото време им се гарантира, че ще отговарят на изискванията за законово съответствие. Разберете повече за тази уникална патентована технология тук.


Някои от функциите, които включва готовия работен процес са:

  • Възможност за оторизирано одобрение чрез профила на потребителя
  • Възможност за уведомяване на потребителя по имейл при наличие на чакаща задача, в зависимост от профила му
  • Възможност за автоматично възстановяване след даден период, който може да бъде определен (което е особено важно за организиране на възстановяването на получавания).
  • Възможност за прехвърляне на друг потребител, ако не бъде обработен.
  • Комуникация чрез приложението (въпроси/отговори/коментари).
  • Чат в реално време
  • Запазване на историята на извършените операции в електронен архив.

Екраните на приложението и данните на клиенти правят процесите на приложението изключително адаптивни. Има възможност за лесно създаване на подпроцеси на всеки един процес. Това може да стане, ако са изпълнени определени условия, при несъответствие с местна наредба е необходима е необходимо местно условие т.н.

Вижте как работи