HDS Покупки

Product_Purchase1

Възползвайте се от бърз и лесен начин за управление на покупките

За компании, които нямат ясно дефиниран процес на закупуване, често най-голямото предизвикателство е как да задължат служителите си да следват фирмената политика при по-широк спектър от покупки. Чрез въвеждането на един лесен за използване и автоматизиран процес на закупуване, сложните правила могат да бъдат опростени, което води до по-добро разбиране от страна на служителите и елиминиране на грешки, дължащи се на времеемките и неточни ръчни процеси.

Само с ограничени инвестиции, HDS Purchasing помага на организациите да ускорят целия цикъл на поръчване и да реализират значителни икономии на разходите и повишаване на общата производителност.


Ключови предимства на HDS Purchasing:

 • Пести време – намалява продължителните операции на ръка при хартиеният носител
 • Контрол на разходите – не на извършените разходи без предварително одобрение
 • Увеличаване на Ефективността – автоматизиран процес на одобрение, автоматично генериране на Заявки за Информация, Заявки за Предложения и Поръчки за покупки.
 • Спестяване на разходите – създава каталог от предварително договорени продукти и услуги, вграден тръжен процес, задължително одобрени.

Предимства при автоматизирането на процесите за покупки

Повишена производителност

Автоматизира пълния цикъл на поръчки, от заявката за покупка до разрешението и заплащането, като го превръща в гладък и ефективен процес. Дава възможност за одобрение на няколко нива, в зависимост от категорията на покупката и използва система за уведомления и ескалация, така че покупката да е направена в срок.

Намаляване на разходите

Помага на служителите да контролират по-добре разходите, благодарение на автоматизирана система за проверка на покупки спрямо предварително съгласувани бюджети.

Контролирани изкупни цени

Управлява закупуването на стоки, както от предварително уговорени ценови листи, така и от тези които изискват подаване на заявка за ценова оферта. Предварително договорените доставчици и каталози със стоки могат лесно да бъдат поддържани в системата, която автоматично подава информация за офертите на стеснен списък от доставчици, като управлява процеса до успешното му приключване.

Повишаване на законовото съответствие

Гарантира, че всички процеси по закупуване са съвместими с вътрешните и външните правила, като така помага за значителното намаляване на разходите.

По-добри отстъпки от доставчика

С намаляването на броя на доставчиците и чрез отправянето на заявки на конкретни доставчици могат да се получат по-добри отстъпки.

Доказателства за съответствие

Осигурява история на одобренията и комуникацията при одобрена покупка и пази в електронен архив всички заявки, оферти, история на одобрението и поръчки за покупки, за да осигури пълно съответствие и наличност на документи за вътрешни одити, когато е необходимо.

Без хартиени процеси

Използва по-малко хартия, пести пари и опазва околната среда като използва онлайн процеси за покупки.

Основни функции:

 • Създаване на заявка за покупка
 • Процес за закупуване, чрез предварително одобрени доставчици и ценова листа.
 • Процес на закупуване чрез търгове
 • Автоматизирано изготвяне на заявки за оферти и поръчки за покупки.
 • Автоматизиран процес на подбор на покупка
 • Одобрение на няколко нива, което зависи от типа на закупените стоки и услуги.
 • Доказателства за съответствие, електронен архив на заявки за оферти, оферти и история на одобрението.
 • Отчет & Статистики

Вижте как работи