HDS Мобилни телефони

image mobile phonesКонтролирайте разходите за мобилните телефон

За компании с голямо централно управление на мобилни телефони, Hamilton Mobile Phones създава добре организирани работни процеси за фактурите и плащанията, като същевременно позволява по-видим контрол при използването им от служителите.


Как работи Mobile Phones

  • Електронните фактури от мобилен оператор автоматично са интегрирани в системата.
  • Информацията е разделена на отделни разходни отчети, като се изпраща имейл на всеки служител.
  • Мениджърите могат да имат достъп до докладите и да проследяват разходите на своите екипи.
  • Всяко тримесечие системата издава доклад, който съпоставя реалните и зададените допустими разходи.
  • Изпраща се работен процес с вариантите за одобрение или отказ на мениджъра.
  • За отказаните сметки се изпраща доклад с разликата на счетоводството за удържане от заплатата.

Предимства от използването на управлението на мобилните телефони

Гарантира непрекъснато обслужване

Изплаща фактурите на мобилните телефони, като гарантира спазването на ограничения, за да се избегне безразборното харчене

Спестява разходи

Икономисва значително от разходите, като контролира по-добре служебната спрямо личната употреба на телефона, като се определят неподходящите абонаментни планове и чрез по-добро регулиране на възстановяването на телефона в края на договорите на служителя.

Спестява време

Оптимизира времето на мениджърите и счетоводителите, като автоматизира процеси и отчети, като например счетоводни транзакции и сравняване на разходите спрямо ограниченията и като използва електронни процеси на разрешаване.

Проследява разходите

Проследява по-добре използването на мобилните телефони и сметките за неодобрени разходи, благодарение на автоматизирани отчети, които изпраща до мениджърите.

Персонализира контрола

Задава групови или индивидуални граници на мобилните телефонни разходи като използва база данни с мобилните данни на служителя

Опростяване на счетоводния процес

Подготвя автоматизирани счетоводни доклади за транзакции за ERP системата.

Вижте как работи

Атестация на клиент

С над 2,000 служители и почти толкова много различни планове за телефон, Мерк Русия имаше нужда да контролира разходите за мобилни телефони. Една от основните им цели беше да попречи на прекомерното използване на фирмените телефони за лични нужди и да оптимизира реалния брой договори за мобилни телефони. С реализирането на HDS Mobile Phones, през първата година бяха постигнати над 20% спестявания. Освен това, благодарение на подобрената видимост при употребата на телефона, те също откриха възможности за промяна на абонаментните планове и да контролират по-добре общите разходи на служителите.