HDS Електронно фактуриране

Product_HDS-Electronic_Invoicing1

Защитени Електронни Фактури

Компаниите се сблъскват с много трудности при работа с хартиени фактури. Процесът е тромав, отнема много време, и се губят фактури… Със счетоводство без хартия компаниите могат да спестят време и пари. По тези причини много компании и правителства преминават към електронните фактури. Освен финансовите предимства, надеждността и предвидимостта на електронните фактури също са голямо предимство в днешната трудна за спазване на законодателството работна среда.


С платформата за електронна фактура на ХДС вие:

  • Можете да намалите разходите си до 50%, като спестявате от разходите за печат, пощенски услуги, т.н.
  • Можете да намалите времето за обработка и изплащане на фактурите.
  • Можете да съхранявате данните защитени; Електронните фактури се архивират за 10 години и са достъпни до Вас и Вашите клиенти.
  • Можете да си осигурите съответствие с наложените от Европейския съюз законодателство и данъчни разпоредби.

Предимства

Спестете пари: С електронните фактури разходите за фактуриране могат да бъдат намалени до 50%, като се съкратят пощенските разходи, за хартия и печат! Също така се съкращава и времето за управление на процеса на фактуриране.
По-бързо изплащане: Електронното фактуриране намалява времето необходимо за обработката на фактурите. Също така намалява грешки като „Забравих”, „Никога не съм я получавал”, т.н…. Като резултат Ви се изплащат много по-бързо!
Увеличаване на производителността: Премахването на ръчното въвеждане, разпечатването и изпращането на фактурите и се замени с автоматизиран онлайн процес води до чиста печалба в производителност на Вашия бизнес!
Проследимост: Електронните фактури са винаги доставени и получаването им се потвърждава. Изпраща се имейл и когато получателя кликне върху линка, за да получи фактурата действието се запазва в eInvoice. Съхранява се история на всички действия и съобщенията, които се отнасят към всеки един документ.
Съответствие със законодателството: Бъдете спокойни, като знаете, че Вашите документи са в съответствие с данъчните и законодателни наредби, които се отнасят до електронното фактуриране. Всички документи се подписват по електронен път и са в съответствие с нормативните изисквания на всяка страна в ЕС. Съответстват и с изискванията на данъчните одити.
Сигурност: Електронните документи са по-надеждни от хартиените. Защитената електронна платформа на ХДС предлага най-високи нива на сигурност и надеждност с помощта на стриктно криптиране и строги норми за сигурност. Документите се предават, криптирани чрез Интернет и само тези канали с подходящ достъп могат да ги видят.
Увереност: Получателят може да провери наличието на електронен подпис и по този начин ще е сигурен в автентичността и цялостта на всички получени документи. Изпращачът се идентифицира с име и електронен подпис, сесията се записва и може да бъде показана.
Екологично чист! Намаляват се емисиите на въглероден двуокис, като се заменят хартията с електронното фактуриране.

Характеристики:

Качване на документи: Може да се качват фактури в почти всички най-често използвани формати (PDF, TIFF, XLS …)
Автоматизиран процес на фактуриране: Автоматично се импортират или извеждат данни и xml файлове на/от Вашата система за планиране на ресурсите.
Широко внедряване: Виртуално може да се внедри във всяка система за планиране на ресурсите или счетоводна система.
Качване на няколко файла: Можете да качвате и изпращате група от фактури едновременно.
Потвърждение за получаване: За да отговаря да разпоредбите на ЕС, получаването на всеки документ или съобщение се потвърждава от получателя ПРЕДИ да бъде отворен и разгледан документа.
Автентичност: Всички документи изпратени, чрез защитената платформа за трансфер на документи на ХДС се подписват с електронен подпис преди да бъдат изпратени. Системата поддържа по-голямата част от електронни подписи и сертификати.
Пълна история на документите: Всяко едно събитие, което се отнася към фактура или документ се запазва и архивира в историята на документа (получаване, коментари, откази…).
Архивиране: Всички оригинали на документи, електронни подписи и сертификати се архивират за период от 10 години и се въвеждат хронологично.
Лесно търсене: Включва филтри за търсене по множество критерии на фактурите и архивираните документи.
Възстановяване и локален печат: Има възможност за изтегляне и запазване в съответствие с местните наредби за достъп и изискванията за възстановяване.

Вижте как работи