Гъвкаво вземане на решения

Персонализация без да се персонализира

Бързото, съвместимо и точно вземане на решения зависи от достъпа до точната информация в точния момент. И все пак бързо променящото се законодателство, новите правителствени наредби и задължителните изисквания за съвместимост, комбинирани с усложненията породени от разпръснатите екипи в движение увеличава предизвикателството, пред което е изправен мениджъра, когато взема решения всеки ден. Появата на клауд-базирани софтуери даде достъп на компаниите до иновативни, автоматизирани решения за бизнес процесите, за да помогне управлението на тези предизвикателства. Но как мениджърите биха могли да остават гъвкави в една непрекъснато развиваща се бизнес среда и с увереност да вземат добри бизнес решения, без да изпускат възможностите?

Клауд-базирано, управлявано чрез параметри приложение

По традиция, за да може една фирма да се възползва от персонализиран подход към нейните бизнес процеси, не е имала друг избор освен да се обърне към комплексни ИТ системи с продължително време на разработка и огромен обем програмиране. Днес, използването на стандартни клауд-базирани приложения дават на мениджърите достъп до прости, бързи за внедряване решения, за да могат да автоматизират бизнес процесите. Но все пак всеки бизнес има свои собствени нужди, когато става на въпрос за процесите на вземане на ежедневни решения.

Благодарение на годините работа със своите клиенти от цял свят и от различни отрасли, Хамилтън има възможността да обедини най-добрите работни практики в клауд-базирано решение. И тогава изведохме това решение една стъпка напред, като добавихме възможности за персонализация на най-високо ниво. За да успеем да постигнем това използвахме приложение управлявано от параметри, което изисква просто конфигуриране от потребителя, а не програмиране, и по този начин избегнахме продължителното внедряване на ИТ система. Всички екрани за приложението, потребителски данни и процеси на приложението могат да бъдат конфигурирани според нуждите на компанията. Това позволява на компанията да персонализира решението, така че виртуално да отговаря на всички случай от ежедневните операции като не само намалява сложността, но и гарантира съответствие. Компанията поддържа пълна гъвкавост и контрол над процеса на вземане на решения.

Персонализиране за бързо разполагане и бърза промяна

Персонализирането дава на фирмите по-цялостна гъвкавост на решението, което използват при бизнес процесите си, като им позволява по-бързо разполагане и възможност за бързо правене на промени в развиващите се икономически цикли. Гъвкавостта е жизненоважна за запазването на контрола върху вземането на всекидневните решения. В разрастването на компанията през годините, скоростта е движещ фактор, за да може да се отговори на нарасналото търсене. Докато при забавяне, разходите и пределът трябва да бъдат стриктно контролирани и следени. И в двата случая, промените в работните процеси трябва да стават бързо.

Решенията основани на параметри на Хамилтън позволяват на компаниите бързо да се адаптират и да персонализират виртуално който и да е елемент от процеса на вземане на решения без да има нужда от допълнително време за развитие. Компаниите оптимизират бизнеса си и печелят предимство пред конкурентите.

Персонализирането позволява на компаниите да имат контрол над процеса на вземане на решения

image cloud